Issue cover v5i10

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 5 (10); 2015

Research Papers

Graphic abstract

Doxycycline Inducible Melanogenic Vaccinia Virus as Theranostic Anti-Cancer Agent
Lorenz Kirscher, Xosé Luis Deán-Ben, Miriam Scadeng, Angelika Zaremba, Qian Zhang, Christina Kober, Thomas Felix Fehm, Daniel Razansky, Vasilis Ntziachristos, Jochen Stritzker, Aladar A. Szalay
Theranostics 2015; 5(10): 1045-1057. doi:10.7150/thno.12533
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Enzyme-Controlled Intracellular Self-Assembly of 18F Nanoparticles for Enhanced MicroPET Imaging of Tumor
Yaling Liu, Qingqing Miao, Pei Zou, Longfei Liu, Xiaojing Wang, Linna An, Xiaoliu Zhang, Xiangping Qian, Shineng Luo, Gaolin Liang
Theranostics 2015; 5(10): 1058-1067. doi:10.7150/thno.11758
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Photoluminescent Mesoporous Silicon Nanoparticles with siCCR2 Improve the Effects of Mesenchymal Stromal Cell Transplantation after Acute Myocardial Infarction
Wenbin Lu, ZhuoYing Xie, Yong Tang, Ling Bai, Yuyu Yao, Cong Fu, Genshan Ma
Theranostics 2015; 5(10): 1068-1082. doi:10.7150/thno.11517
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Superior Performance of Aptamer in Tumor Penetration over Antibody: Implication of Aptamer-Based Theranostics in Solid Tumors
Dongxi Xiang, Conglong Zheng, Shu-Feng Zhou, Shuxi Qiao, Phuong Ha-Lien Tran, Chunwen Pu, Yong Li, Lingxue Kong, Abbas Z. Kouzani, Jia Lin, Ke Liu, Lianhong Li, Sarah Shigdar, Wei Duan
Theranostics 2015; 5(10): 1083-1097. doi:10.7150/thno.11711
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Direct Imaging of Cerebral Thromboemboli Using Computed Tomography and Fibrin-targeted Gold Nanoparticles
Jeong-Yeon Kim, Ju Hee Ryu, Dawid Schellingerhout, In-Cheol Sun, Su-Kyoung Lee, Sangmin Jeon, Jiwon Kim, Ick Chan Kwon, Matthias Nahrendorf, Cheol-Hee Ahn, Kwangmeyung Kim, Dong-Eog Kim
Theranostics 2015; 5(10): 1098-1114. doi:10.7150/thno.11679
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Pilot Prospective Evaluation of 18F-Alfatide II for Detection of Skeletal Metastases
Baoming Mi, Chunjing Yu, Donghui Pan, Min Yang, Weixing Wan, Gang Niu, Xiaoyuan Chen
Theranostics 2015; 5(10): 1115-1121. doi:10.7150/thno.12938
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Manganese (II) Chelate Functionalized Copper Sulfide Nanoparticles for Efficient Magnetic Resonance/Photoacoustic Dual-Modal Imaging Guided Photothermal Therapy
Renfa Liu, Lijia Jing, Dong Peng, Yong Li, Jie Tian, Zhifei Dai
Theranostics 2015; 5(10): 1144-1153. doi:10.7150/thno.11754
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Structure-based Design of Peptides with High Affinity and Specificity to HER2 Positive Tumors
Lingling Geng, Zihua Wang, Xiaoliang Yang, Dan Li, Wenxi Lian, Zhichu Xiang, Weizhi Wang, Xiangli Bu, Wenjia Lai, Zhiyuan Hu, Qiaojun Fang
Theranostics 2015; 5(10): 1154-1165. doi:10.7150/thno.12398
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

A Quick Responsive Fluorogenic pH Probe for Ovarian Tumor Imaging
Ching-Hsuan Tung, Jianjun Qi, Lingchuan Hu, Myung Shin Han, Young Kim
Theranostics 2015; 5(10): 1166-1174. doi:10.7150/thno.12813
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Review

Graphic abstract

MicroRNAs: New Biomarkers for Diagnosis, Prognosis, Therapy Prediction and Therapeutic Tools for Breast Cancer
Gloria Bertoli, Claudia Cava, Isabella Castiglioni
Theranostics 2015; 5(10): 1122-1143. doi:10.7150/thno.11543
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]