Online advance articles

Authors: To add/update your online file, first login. At the bottom of the page, click on Manage online advance.


Targeting type Iγ phosphatidylinositol phosphate kinase overcomes oxaliplatin resistance in colorectal cancer
Minhao Yu, Hao Wang, Wei Zhao, Xiaoxiao Ge, Fengjuan Lin, Wenbo Tang, Sailing Liu, Ang Li, Rong-Kun Li, Shu-Heng Jiang, Junli Xue
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.69863; accepted
[Author manuscript]

Blockade of Phosphotyrosine Pathways Suggesting SH2 Superbinder as a Novel Therapy for Pulmonary Fibrosis
Meng Wang, An-Dong Liu, Qian Niu, Xiao Feng, Yuan-Yi Zheng, Shuai-Jun Chen, Hui Xu, Qian Li, Guo-Qing Hou, Xiao-Yang Bi, Yu-Zhi Lu, Pei-Pei Cheng, Li-Mei Liang, Ye-Han Jiang, Li-Qin Zhao, Fei Liu, Lin-Jie Song, Li-Ling Zhou, Ling-Yan Xiao, Feng Chen, Shawn Shun-Cheng Li, Wan-Li Ma, Xuan Cao, Hong Ye
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.72269; accepted
[Author manuscript]

Pyroptosis in inflammatory diseases and cancer
Zhiping Rao, Yutong Zhu, Peng Yang, Zhuang Chen, Yuqiong Xia, Chaoqiang Qiao, Weijing Liu, Hongzhang Deng, Pengbo Ning, Zhongliang Wang
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.71086; in press
[Author manuscript]

Grafted human ESC–derived astroglia repair spinal cord injury via activation of host anti-inflammatory microglia in the lesion area
Jian Wang, PengJiang, Wenbin Deng, Yuhui Sun, Yaobo Liu
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.70929; in press
[Author manuscript]

Recent advances in understanding the role of HES6 in cancers
Imène Krossa, Thomas Strub, Arnaud Martel, Sacha Nahon-Esteve, Sandra Lassalle, Paul Hofman, Stéphanie Baillif, Robert Ballotti and Corine Bertolotto
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.72966; accepted
[Author manuscript]

Inflammatory Endothelium-targeted and Cathepsin Responsive Nanoparticles are Effective Against Atherosclerosis
Fei Fang, Yinghao Ni, Hongchi Yu, Hongmei Yin, Fan Yang, Chunli Li, Denglian Sun, Tong Pei, Jia Ma, Li Deng, Huaiyi Zhang, Guixue Wang, Song Li, Yang Shen and Xiaoheng Liu
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.70896; in press
[Author manuscript]

Conquering oncogenic KRAS and its bypass mechanisms
Pingping Hou and Y. Alan Wang
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.71260; accepted
[Author manuscript]

APOBEC-mediated mutagenesis is a favorable predictor of prognosis and immunotherapy for bladder cancer patients: evidence from pan-cancer analysis and multiple databases
Run Shi, Xin Wang, Yang Wu, Bin Xu, Tianyu Zhao, Christian Trapp, Xuanbin Wang, Kristian Unger, Cheng Zhou, Shun Lu, Alexander Buchner, Gerald Bastian Schulz, Fengjun Cao, Claus Belka, Chuan Su, Minglun Li, Yongqian Shu
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.73235; in press
[Author manuscript]

Genome instability is associated with ethnic differences between Asians and Europeans in hepatocellular carcinoma
Neslihan A. Kaya, Jianbin Chen, Hannah Lai, Hechuan Yang, Liang Ma, Xiaodong Liu, Jacob Santiago Alvarez, Jin Liu, Axel Hillmer, David Tai, Joe Yeong Poh Sheng, Zheng Hu, Winston Chan, Pierce K.H Chow, Yuguang Mu, Torsten Wuestefeld, Weiwei Zhai
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.71676; accepted
[Author manuscript]

Wnt4 is crucial for cardiac repair by regulating mesenchymal-endothelial transition via the phospho-JNK/JNK
Wenyan Dong, Yue Zhao, Daqiang Wen, Yingjiong Lin, Chui Zeng, Jingkai Gu, Fan Liao, Ruiqi Li, Xu Zhang, Dianliang Wang, Wenqian Cai and Jinzhu Duan
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.71392; in press
[Author manuscript]

Highly elastic 3D-printed gelatin/HA/placental-extract scaffolds for bone tissue engineering
JiUn Lee, Dongyun Kim, Chul Ho Jang, Geun Hyung Kim
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.73146; in press
[Author manuscript]

A Molecular Imaging-Derived Biomarker of Cardiac Nerve Integrity — Introducing High NET Affinity PET Probe 18F-AF78
Xinyu Chen, Rudolf A. Werner, Kazuhiro Koshino, Naoko Nosee, Saskia Mühlig, Steven P Rowe, Martin G. Pomper, Constantin Lapa, Michael Decker, Takahiro Higuchi
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.63205; accepted
[Author manuscript]

Exosomal EphA2 derived from highly metastatic breast cancer cells promotes angiogenesis by activating the AMPK signaling pathway through Ephrin A1-EphA2 forward signaling
Baoai Han, He Zhang, Ruinan Tian, Hui Liu, Zhaosong Wang, Zhiyong Wang, Jianfei Tian, Yanfen Cui, Sixin Ren, Xiaoyan Zuo, Ran Tian, Ruifang Niu, Fei Zhang
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.72404; in press
[Author manuscript]

Aptamers Used for Molecular Imaging and Theranostics – Recent Developments
Lennart Bohrmann, Tobias Burghardt, Charles Haynes, Katayoun Saatchi, Urs O. Häfeli
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.72949; in press
[Author manuscript]

Lactate metabolism coordinates macrophage response and regeneration in zebrafish
Candice Bohaud, Jholy De La Cruz, Claudia Terraza, Audrey Barthelaix, Béryl Laplace-Builhé, Christian Jorgensen, Yoan Arribat, Farida Djouad
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.65235; in press
[Author manuscript]

TGFBI secreted by tumor-associated macrophages promotes glioblastoma stem cell-driven tumor growth via integrin αvβ5-Src-Stat3 signaling
Peng Peng, Hongtao Zhu, Dan Liu, Zirong Chen, Xiaolin Zhang, Zhongyin Guo, Minhai Dong, Lijun Wan, Po Zhang, Guohao Liu, Suojun Zhang, Fangyong Dong, Feng Hu, Fangling Cheng, Shijun Huang, Dongsheng Guo, Bin Zhang, Xingjiang Yu, Feng Wan
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.69605; in press
[Author manuscript]

Sequentially targeting and intervening mutual Polo-like Kinase 1 on CAFs and tumor cells by dual targeting nano-platform for cholangiocarcinoma treatment
Yue Zhou, Lei Xu, Zhangding Wang, Hongwen Liu, Xiang Zhang, Chuanjun Shu, Meng Zhang, Ting Wang, Xinyun Xu, Xiaohong Pu, Jian He, Pin Wang, Yudong Qiu, Guifang Xu, Xiaoping Zou, Yun Zhu, Lei Wang
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.70557; in press
[Author manuscript]

Selective Brain Entry of Lipid Nanoparticles in Haemorrhagic Stroke is Linked to Biphasic Blood-Brain Barrier Disruption
Zahraa S. Al-Ahmady, Ben R. Dickie, Isabelle Aldred, Dhifaf A. Jasim, Jack Barrington, Michael Haley, Eloise Lemarchand, Graham Coutts, Satinderdeep Kaur, Jessica Bates, Sarah Curran, Ruth Goddard, Megan Walker, Adrian Parry-jones, Kostas Kostarelos, Stuart M. Allan
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.72167; accepted
[Author manuscript]

5-HT2B-mediated serotonin activation in enterocytes suppresses colitis-associated cancer initiation and promotes cancer progression
Liyuan Mao, Fang Xin, Jie Ren, Shuai Xu, Haixia Huang, Xu Zha, Xinxin Wen, Guoqing Gu, Guang Yang, Yuan ChengChen Zhang, Wei Wang, Xicheng Liu
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.70762; in press
[Author manuscript]

Extracellular vesicles derived from astrocyte-treated with haFGF14-154 attenuate Alzheimer phenotype in AD mice
Dong Peng, Youjin Wang, Yuanjie Xiao, Mengyuan Peng, Wanwen Mai, Bo Hu, Yanbin Jia, Hongxia Chen, Yan Yang, Qi Xiang, Zhijian Su, Qihao Zhang, Yadong Huang
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.70951; in press
[Author manuscript]

The interplay between lncRNAs, RNA-binding proteins and viral genome during SARS-CoV-2 infection reveals strong connections with regulatory events involved in RNA metabolism and immune response
Francisco J. Enguita, Ana Lúcia Leitão, J. Tyson McDonald, Viktorija Zaksas, Saswati Das, Diego Galeano, Deanne Taylor, Eve Syrkin Wurtele, Amanda Saravia-Butler, Stephen B. Baylin, Robert Meller, D. Marshall Porterfield, Douglas C. Wallace, Jonathan C. Schisler, Christopher E. Mason, Afshin Beheshti
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.73268; in press
[Author manuscript]

A single-cell atlas identifies highly active tumor and stromal cell subtypes involved in human gastric cancer progression
Yumin Li, Xueda Hu, Ruichai Lin, Guangyu Zhou, Lulu Zhao, Dongbing Zhao, Yawei Zhang, Wenbin Li, Yueming Zhang, Peiqin Ma, Hu Ren, Xinhui Liao, Penghui Niu, Tongbo Wang, Xiaojie Zhang, Wanqing Wang, Ranran Gao, Qibin Li, George Church, Jie He, Yingtai Chen
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.71833; in press
[Author manuscript]

Spatial maps of hepatocellular carcinoma transcriptomes reveal unexplored correlations of gene expression
Yue-fan Wang, Sheng-xian Yuan, Hui Jiang, Zhi-xuan Li, Hao-zan Yin, Jian Tan, Zhi-hui Dai, Chun-mei Ge, Shu-han Sun and Fu Yang
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.71873; in press
[Author manuscript]

Promising alternatives of CD47 monoclonal antibody: an injectable degradable hydrogel loaded with PQ912 for postoperative immunotherapy effectively blocks CD47-SIRPα signal while avoiding blood toxicity
Chang Li, Yubo Liu, Dan Li, Qiu Wang, Shuang Zhou, Haotian Zhang, Yongjun Wang, Zhonggui He, Hongzhuo Liu, Jin Sun
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.72310; accepted
[Author manuscript]

Engineering viral genomics and nano-liposomes in microfluidic platforms for patient-specific analysis of SARS-CoV-2 variants
Sandro Satta, Fahimeh Shahabipour, Wei Gao, Nureddin Ashammakhi, Tzung Hsiai
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.72339; accepted
[Author manuscript]

Mecp2 protects kidney from ischemia-reperfusion injury through transcriptional repressing IL-6/STAT3 signaling
Jiao Wang, Mingrui Xiong, Yu Fan, Chengyu Liu, Qing Wang, Dong Yang, Yangmian Yuan, Yixue Huang, Shun Wang, Yu Zhang, Shuxuan Niu, Junqiu Yue, Hua Su, Chun Zhang, Hong Chen, Ling Zheng and Kun Huang
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.72515; in press
[Author manuscript]

Current update on theranostic roles of cyclophilin A in kidney diseases
Sudarat Hadpech and Visith Thongboonkerd
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.72948; in press
[Author manuscript]

Extracellular vesicle-derived miR-144 as a novel mechanism for chronic intermittent hypoxia-induced endothelial dysfunction
Huina Zhang, Lu Peng, Yifan Wang, Wen Zhao, Wayne Bond Lau, Yajing Wang, Yu Li, Yunhui Du, Linyi Li, Yu Huang, Shaoping Nie, Yanwen Qin, Xinliang Ma, Yongxiang Wei
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.69035; in press
[Author manuscript]

Image-Guided Drug Delivery of Nanotheranostics for Personalized Lung Cancer Therapy
Xiaoran Yin, Yanan Cui, Richard S. Kim, Wesley R. Stiles, Seung Hun Park, Haoran Wang, Li Ma, Lin Chen, Yoonji Baek, Satoshi Kashiwagi, Kai Bao, Amy Ulumben, Takeshi Fukuda, Homan Kang, and Hak Soo Choi
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.72803; in press
[Author manuscript]

Development of human cartilage circadian rhythm in a stem cell-chondrogenesis model
Mark A Naven, Leo A.H. Zeef, Shiyang Li, Paul A Humphreys, Christopher A Smith, Dharshika Pathiranage, Stuart Cain, Steven Woods, Nicola Bates, Manting Au, Chunyi Wen, Susan J Kimber and Qing-Jun Meng
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.70893; in press
[Author manuscript]

Annexin-A1 deficiency attenuates stress-induced tumor growth via fatty acid metabolism in mice: an Integrated multiple omics analysis on the brain- microbiome-metabolite-epigenetic-oncology (BMMEO) axis
Jianzhou Cui, Karishma Sachaphibulkij, Wen Shiun Teo, Hong Meng Lim, Li Zou, Choon Nam Ong, Rudi Alberts, Jinmiao Chen, Lina H. K. Lim
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.68611; in press
[Author manuscript]


Note: The manuscripts in this page haven't been copyedited by the journal and the contents may change before final publication.