Online advance articles

Authors: To update your online file, login here. Under Online advance (bottom of the page), click Add/replace.


Iron Oxide Nanoparticles Promote Cx43-Overexpression of Mesenchymal Stem Cells for Efficient Suicide Gene Therapy during Glioma Treatment
Ai Li, Tianyuan Zhang, Ting Huang, Ruyi Lin, Jiafu Mu, Yuanqin Su, Hao Sun, Xinchi Jiang, Honghui Wu, Donghang Xu, Hongcui Cao, Xiaoyi Sun, Daishun Ling, Jianqing Gao
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.60160; accepted
[Author manuscript]

Obesity and severe coronavirus disease 2019: molecular mechanisms, paths forward, and therapeutic opportunities
Tiantian Yan, Rong Xiao, Nannan Wang, Ruoyu Shang, Guoan Lin
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.59293; accepted
[Author manuscript]

Targeting KDM4B that coactivates c-Myc-regulated metabolism to suppress tumor growth in castration-resistant prostate cancer
Meng-Jen Wu, Chih-Jung Chen, Ting-Yu Lin, Ying-Yuan Liu, Lin-Lu Tseng, Mei-Ling Cheng, Chih-Pin Chuu, HuaiKuang Tsai, Wen-Ling Kuo, Hsing-Jien Kung, and Wen-Ching Wang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.58729; in press
[Author manuscript]

Environmentally-induced mdig contributes to the severity of COVID-19 through fostering expression of SARS-CoV-2 receptor NRPs and glycan metabolism
Fei Chen
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.62138; in press
[Author manuscript]

Growth hormone receptor disrupts glucose homeostasis via promoting and stabilizing retinol binding protein 4
Jinxin Liu, Chenzhipeng Nie, Lamei Xue, Ying Yan, Shengnan Liu, Juan Sun, Mingcong Fan, Haifeng Qian, Hao Ying, Li Wang, Yan Li
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.61192; accepted
[Author manuscript]

Thymosin β4 increases cardiac cell proliferation, cell engraftment, and the reparability potency of human induced pluripotent stem cells derived cardiomyocytes in a porcine model of acute myocardial infarction
Shi Hua Tan, Sze Jie Loo, Yu Gao, Zhong Hao Tao, Li Ping Su, Chen Xu Wang, Sophia L. Zhang, Yong Hui Mu, Ying Hua Cui, Desiree Abdurrachim, Wei Hsin Wang, Janise Lalic, Kheng Choon Lim, Jun Bu, Ru San Tan, Teck Hock Lee, Jianyi Zhang, Lei Ye
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.56757; in press
[Author manuscript]

MicroRNA-185-5p inhibits hepatic gluconeogenesis and reduces fasting blood glucose levels by suppressing G6Pase
Hui Zheng, Jian Wan, Yi Shan, Xi Song, Jie Jin, Qing Su, Song Chen, Xinyuan Lu, Jialin Yang, Quanmin Li, Yuping Song, Bo Li
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.46882; in press
[Author manuscript]

Orthogonal targeting of osteoclasts and myeloma cells for radionuclide stimulated dynamic therapy induces multidimensional cell death pathways”
Alexander Zheleznyak, Matthew Mixdorf, Lynne Marsala, Julie Prior, Xiaoxia Yang, Grace Cui, Baogang Xu, Steven Fletcher, Francesca Fontana, Gregory Lanza, Samuel Achilefu
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.60757; in press
[Author manuscript]

Ligase 1 is a predictor of platinum resistance and its blockade is synthetically lethal in XRCC1 deficient epithelial ovarian cancers
Reem Ali, Muslim Alabdullah, Mashael Algethami, Adel Alblihy, Islam Miligy, Ahmed Shoqafi, Katia A. Mesquita, Tarek Abdel-Fatah, Stephen YT Chan, Pei Wen Chiang, Nigel P Mongan, Emad A Rakha, Alan E Tomkinson, Srinivasan Madhusudan
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.51456; accepted
[Author manuscript]

Mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles ameliorate Alzheimer’s disease-like phenotypes in a preclinical mouse model
Allaura S. Cone, Xuegang Yuan, Li Sun, Leanne C. Duke, Michael P. Vreones, Allison N. Carrier, Stephanie M. Kenyon, Spencer R. Carver, Sarah D. Benthem, Alina C. Stimmell, Shawn C. Moseley, David Hike, Samuel C. Grant, Aaron A. Wilber, James M. Olcese, David G. Meckes Jr
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.62069; accepted
[Author manuscript]

Long-term live-cell lipid droplet-targeted biosensor development for nanoscopic tracking of lipid droplet-mitochondria contact sites
Chengying Zhang, Huarong Shao, Jie Zhang, Xinyan Guo, Yue Liu, Zhigang Song, Fei Liu, Peixue Ling, Longguang Tang, Kang-Nan Wang, Qixin Chen
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.59848; in press
[Author manuscript]

Endothelial cell infection and dysfunction, immune activation in severe COVID-19
Zhongnan Qin, Fengming Liu, Robert Blair, Chenxiao Wang, Haoran Yang, Joseph Mudd, Naoki Iwanaga, Jibao He, Ren Mi, Kun Han, Cecily C. Midkiff, Mohammad Afaque Alam, Bertal H Aktas, Richard S Vander Heide, Ronald Veazey, Giovanni Piedimonte, Nicholas J Maness, Süleyman Ergün, Franck Mauvais-Jarvis, Jay Rappaport, Jay K. Kolls and Xuebin Qin
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.61810; accepted
[Author manuscript]

ATP-triggered mitochondrial cascade reactions for cancer therapy with nanoscale zeolitic imidazole framework-90
Wei Pan, Bingjie Cui, Kaiye Wang, Mingwan Shi, Fei Lu, Na Li, and Bo Tang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.59593; in press
[Author manuscript]

GLS-driven glutamine catabolism contributes to prostate cancer radiosensitivity by regulating the redox state, stemness and ATG5-mediated autophagy
A. Mukha, U. Kahya, A. Linge, O. Chen, S. Löck, V. Lukiyanchuk, S. Richter, TC. Alves, M. Peitzsch, V. Telychko, S. Skvortsov, G. Negro, B. Aschenbrenner, I. Skvortsova, P. Mirtschink, F. Lohaus, T. Hölscher, H. Neubauer, M. Rivandi, V. Labitzky, T. Lange, A. Franken, B. Behrens, NH. Stoecklein, M. Toma, U. Sommer, S. Zschaeck, M. Rehm, G. Eisenhofer, C. Schwager, A. Abdollahi, C. Groeben, LA. Kunz-Schughart, GB. Baretton, M. Baumann, M. Krause, C. Peitzsch, A. Dubrovska
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.58655; in press
[Author manuscript]

Benefits of functional assays in personalized cancer medicine: more than just a proof-of-concept
Christophe Bounaix Morand du Puch, Mathieu Vanderstraete, Stéphanie Giraud, Christophe Lautrette, Niki Christou, Muriel Mathonnet
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.55954; accepted
[Author manuscript]

CCDC65 as a new potential tumor suppressor induced by metformin inhibits activation of AKT1 via ubiquitination of ENO1 in gastric cancer
Tongyuan Deng, Peng Shen, Aimin Li, Ziyan Zhang, Xiaojie Deng, Xuemei Peng, Zhe Hu, Zibo Tang, Jiahao Liu, Rentao Hou, Zhen Liu, Weiyi Fang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.54961; accepted
[Author manuscript]

Exosomal lncRNA-H19 promotes osteogenesis and angiogenesis through mediating Angpt1/Tie2-NO signaling in CBS-heterozygous mice
Jyotirmaya Behera, Anil Kumar, Michael J. Voor, Neetu Tyagi
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.58410; in press
[Author manuscript]

An “Eat me” Combinatory Nano-formulation for Systemic Immunotherapy of Solid Tumours
Hend Mohamed Abdel-Bar, Adam A Walters, Yau Lim, Nadia Rouatbi, Yue Qin, Fatemeh Gheidari, Shunping Han, Rihab Osman, Julie Tzu-Wen Wang, Khuloud T. Al-Jamal
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.56936; accepted
[Author manuscript]

Molecular imaging of inflammation crosstalk along the cardio-renal axis following acute myocardial infarction
Rudolf A. Werner, Annika Hess, Tobias Koenig, Johanna Diekmann, Thorsten Derlin, Anette Melk, James T. Thackeray, Johann Bauersachs, Frank M. Bengel
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.61423; accepted
[Author manuscript]

Biodegradable manganese engineered nanocapsules for tumor-sensitive near-infrared persistent luminescence/magnetic resonance imaging and simultaneous chemotherapy
Rui Zou, Junwei Li, Ting Yang, Yong Zhang, Ju Jiao, Ka-Leung Wong, Jing Wang
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.59840; accepted
[Author manuscript]

The long non-coding RNA MIAT aggravates cardiac hypertrophy and heart failure
Liu Yang, Jianxin Deng, Shiyue Xu, Wenxia Ma, Chan Boriboun, Xiang Kang, Yang Yu, Dunzheng Han, Patrick Ernst, Lufang Zhou, Jiawei Shi, Aijun Qiao, Eric Zhang, Min Cheng, Kai Huang, Tao-Sheng Li, Hongyu Qiu, Shinichi Nakagawa, Seth Blackshaw, Jianyi Zhang, Gangjian Qin
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.50990; accepted
[Author manuscript]

A Perspective on the radiopharmaceutical Requirements for Imaging and Therapy of Glioblastoma
Julie Bolcaen, Janke Kleynhans, Shankari Nair, Jeroen Verhoeven, Ingeborg Goethals, Mike Sathekge, Charlot Vandevoorde, Thomas Ebenhan
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.56639; accepted
[Author manuscript]

Chemotherapeutic effects on breast tumor hemodynamics revealed by eigenspectra multispectral optoacoustic tomography (eMSOT)
Evangelos Liapis, Angelos Karlas, Uwe Klemm, and Vasilis Ntziachristos
Theranostics 2021; doi:10.7150/thno.56173; in press
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been copyedited by the journal and the content may change before final publication.