Online advance articles

Authors: To add/update your online file, first login. At the bottom of the page, click on Manage online advance and upload the file.


What a difference a methylene makes: replacing Glu with Asp or Aad in the Lys-urea-Glu pharmacophore of PSMA-targeting radioligands to reduce kidney and salivary gland uptake
Hsiou-Ting Kuo, Kuo-Shyan Lin, Zhengxing Zhang, Chengcheng Zhang, Helen Merkens, Ruiyan Tan, Aron Roxin, Carlos F. Uribe, François Bénard
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.76571; accepted
[Author manuscript]

ARHGAP24 represses β-catenin transactivation-induced invasiveness in hepatocellular carcinoma mainly by acting as a GTPase-independent scaffold
Wenjing Yang, Beili Wang, Qian Yu, Te Liu, Tong Li, Tongtong Tian, Anli Jin, Lin Ding, Wei Chen, Hao Wang, Jingrong Xian, Baishen Pan, Jian Zhou, Jia Fan, Xinrong Yang, Wei Guo
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.72134; accepted
[Author manuscript]

Lgr5+ Cell Fate Regulation by Coordination of Metabolic Nuclear Receptors during Liver Repair
Dan Qin, Shenghui Liu, Yuanyuan Lu, Yi Yan, Jing Zhang, Shiyao Cao, Mi Chen, Ning Chen, Wendong Huang, Liqiang Wang, Xiangmei Chen and Lisheng Zhang
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.74194; in press
[Author manuscript]

Integrin β3-PKM2 pathway-mediated aerobic glycolysis contributes to mechanical ventilation-induced pulmonary fibrosis
Shuya Mei, Qiaoyi Xu, Yue Hu, Ri Tang, Jinhua Feng, Yang Zhou, Shunpeng Xing, Yuan Gao and Zhengyu He
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.72328; in press
[Author manuscript]

Redox Dyshomeostasis Modulation of the Tumor Intracellular Environment through a Metabolic Intervention Strategy for Enhanced Photodynamic Therapy
Zuo Yang, Chaoqiang Qiao, Qian Jia, Zhuang Chen, Xiaofei Wang, Xuelan liu,Ruili Zhang, Kanyi Pu, Zhongliang Wang
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.75837; in press
[Author manuscript]

DDX56 transcriptionally activates MIST1 to facilitate tumorigenesis of HCC through PTEN-AKT signaling
Hongzhong Zhou, Yiqun Du, Xiafei Wei, Chunli Song, Jianning Song, Nanson Xu, Weihong Huang, Lichan Chen, Fuwen Yao, Duanming Du, Chuanghua Qiu, Lihong Zhong, Yuchen Liu, Dayong Gu, Jin Wang, Yong Xu
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.72471; in press
[Author manuscript]

Identifying the E2F3-MEX3A-KLF4 signaling axis that sustains cancer cells in undifferentiated and proliferative state
Xu Yang, Guilin Li, Yuhua Tian, Xin Wang, Jiuzhi Xu, Ruiqi Liu, Min Deng, Chunlei Shao, Yuwei Pan, Xi Wu, Mengzhen Li, Chaowei Zhang, Rui Liu, Jun Qin, Chen Zhang, Zhanju Liu, Xin Wu, Maksim V. Plikus, Christopher J. Lengner, Zongheng Zheng, Cong Lv and Zhengquan Yu
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.76619; accepted
[Author manuscript]

Efficacy and safety of small extracellular vesicle interventions in wound healing and skin regeneration: A systematic review and meta-analysis of animal studies
Maimonah Eissa Al-Masawa, Mohammed Abdullah Alshawsh, Chiew Yong Ng, Angela Min Hwei Ng, Jhi Biau Foo, Ubashini Vijakumaran, Revatyambigai Subramaniam, Nur Azurah Abdul Ghani, Kenneth Whitaker Witwer, Jia Xian Law
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.73436; accepted
[Author manuscript]

Addressing antimicrobial resistance with the IDentif.AI platform: rapidly optimizing clinically actionable combination therapy regimens against nontuberculous mycobacteria
Devika Mukherjee, Peter Wang, Lissa Hooi, Vedant Sandhu, Kui You, Agata Blasiak, Edward Kai-Hua Chow, Dean Ho, Pui Lai Rachel Ee
Theranostics 2022; doi:10.7150/thno.73078; accepted
[Author manuscript]


Note: The manuscripts in this page haven't been copyedited by the journal and the contents may change before final publication.