Online advance articles

Proliferative regulation of alveolar epithelial type 2 progenitor cells by human Scnn1d gene
Runzhen Zhao, Gibran Ali, Jianjun Chang, Satoshi Komatsu, Yoshikazu Tsukasaki, Hong-Guang Nie, Yongchang Chang, Mo Zhang, Yang Liu, Krishan Jain, Bock-Gie Jung, Buka Samten, Dianhua Jiang, Jiurong Liang, Mitsuo Ikebe, Michael A. Matthay, Hong-Long Ji
Theranostics online date 2019-9-17; doi:10.7150/thno.37023; accepted
[Author manuscript]

Ovarian cancer cell-secreted exosomal miR-205 promotes metastasis by inducing angiogenesis
Liuqing He, Wei Zhu, Quan Chen, Yishu Yuan, Yixuan Wang, Junpu Wang and Xiaoying Wu
Theranostics online date 2019-9-16; doi:10.7150/thno.37455; accepted
[Author manuscript]

Bax inhibitor 1 preserves mitochondrial homeostasis in acute kidney injury through promoting mitochondrial retention of PHB2
Jin Wang, Pingjun Zhu, Ruibing Li, Jun Ren, Yingmei Zhang, Hao Zhou
Theranostics online date 2019-9-16; doi:10.7150/thno.40098; in press
[Author manuscript]

Extracellular vesicle-based drug delivery systems for cancer treatment
Sierra Walker, Sara Busatto, Anthony Pham, Ming Tian, Annie Suh, Kelsey Carson, Astrid Quintero, Maria Lafrence, Hanna Malik, Moises X. Santana, Joy Wolfram
Theranostics online date 2019-9-16; doi:10.7150/thno.37097; accepted
[Author manuscript]

Optogenetic control of mesenchymal cell fate towards precise bone regeneration
Weicai Wang, Delan Huang, Jianhan Ren, Runze Li, Zhicai Feng, Chenyu Guan, Baicheng Bao, Bin Cai, Junqi Ling, Chen Zhou
Theranostics online date 2019-9-16; doi:10.7150/thno.36455; accepted
[Author manuscript]

18F-Labeled, PSMA-Targeted Radiotracers: Leveraging the Advantages of Radiofluorination for Prostate Cancer Molecular Imaging
Rudolf A. Werner, Thorsten Derlin, Constantin Lapa, Sara Sheikbahaei, Takahiro Higuchi, Frederik L. Giesel, Spencer Behr, Alexander Drzezga, Hiroyuki Kimura, Andreas K. Buck, Frank M. Bengel, Martin G. Pomper, Michael A. Gorin, Steven P. Rowe
Theranostics online date 2019-9-12; doi:10.7150/thno.37894; accepted
[Author manuscript]

The Gut Microbiota-Inflammation-Brain Axis in End Stage Renal Disease: Perspectives from Default Mode Network
Yun Fei Wang, Li Juan Zheng, Ya Liu, Yu Bing Ye, Song Luo, Guang Ming Lu, Dehua Gong, Long Jiang Zhang
Theranostics online date 2019-9-16; doi:10.7150/thno.35387; in press
[Author manuscript]

Pten loss in Lgr5+ hair follicle stem cells promote SCC development
Haiyan Chen, Xusheng Wang, Yu Chen, Jimin Han, Deqiang Kong, Meizhong Zhu, Xiaobing Fu, Yaojiong Wu
Theranostics online date 2019-9-16; doi:10.7150/thno.35467; accepted
[Author manuscript]

Small molecules as theranostic agents in cancer immunology
Jindian Li, Juno Van Valkenburgh, Xingfang Hong, Peter S. Conti, Xianzhong Zhang, Kai Chen
Theranostics online date 2019-9-16; doi:10.7150/thno.37218; accepted
[Author manuscript]

Advances in GLP-1 receptor targeting radiolabeled agent development and prospective of theranostics
Irina Velikyan, and Olof Eriksson
Theranostics online date 2019-9-10; doi:10.7150/thno.38366; accepted
[Author manuscript]

Recent advances and challenges of repurposing nanoparticle-based drug delivery systems to enhance cancer immunotherapy
Seungho Lim, Jooho Park, Man Kyu Shim, Wooram Um, Hong Yeol Yoon, Ju Hee Ryu, Dong-Kwon Lim, Kwangmeyung Kim
Theranostics online date 2019-9-10; doi:10.7150/thno.38425; in press
[Author manuscript]

ASIC1a induces synovial inflammation through the Ca2+/NFAT4/ RANTES pathway
Yihao Zhang, Xuewen Qian, Xiaojuan Yang, Ruowen Niu, Sujing Song, Fei Zhu, Chuanjun Zhu, Xiaoqing Peng, Feihu Chen
Theranostics online date 2019-9-10; doi:10.7150/thno.37200; in press
[Author manuscript]

Inhibition of Protein arginine methyltransferase 6 reduces reactive oxygen species production and attenuates aminoglycoside- and cisplatin-induced hair cell death
Yingzi He, Wen Li, Zhiwei Zheng, Liping Zhao, Wenyan Li, Yunfeng Wang, Huawei Li
Theranostics online date 2019-9-16; doi:10.7150/thno.37362; accepted
[Author manuscript]

Genome-wide interaction target profiling reveals a novel Oeblr20-eRNA activation pathway to control stem cell pluripotency
Jifan Hu
Theranostics online date 2019-9-16; doi:10.7150/thno.39093; accepted
[Author manuscript]

CD4+ and CD8a+ PET imaging predicts response to novel PD-1 checkpoint inhibitor: studies of Sym021 in syngeneic mouse cancer models
Lotte K. Kristensen, Camilla Fröhlich, Camilla Christensen, Maria C. Melander, Thomas T. Poulsen, Gunther R. Galler, Johan Lantto, Ivan D. Horak, Michael Kragh, Carsten H. Nielsen, Andreas Kjaer
Theranostics online date 2019-9-10; doi:10.7150/thno.37513; in press
[Author manuscript]

Therapeutic management of neuro-oncologic patients - potential relevance of CSF liquid biopsy
Louisa von Baumgarten, Jörg Kumbrink, Andreas Jung, Anna Reischer, Madeleine Flach, Sibylle Liebmann, Klaus H. Metzeler, Julian W. Holch, Maximilian Niyazi, Niklas Thon, Andreas Straube, Michael von Bergwelt-Baildon Volker Heinemann, Thomas Kirchner, C. Benedikt Westphalen
Theranostics online date 2019-9-10; doi:10.7150/thno.36884; accepted
[Author manuscript]

Microglia exacerbate white matter injury via complement C3/C3aR pathway after hypoperfusion
Lin-Yuan Zhang, Jiaji Pan, Muyassar Mamtilahun, Yuan Zhu, Liping Wang, Ashwin Venkatesh, Rubing Shi, Xuanqiang Tu, Kunlin Jin, Yongting Wang, Zhijun Zhang, Guo-Yuan Yang
Theranostics online date 2019-9-10; doi:10.7150/thno.35841; accepted
[Author manuscript]

miR-302a Inhibits Metastasis and Cetuximab Resistance in Colorectal Cancer by Targeting NFIB And CD44
Lina Sun, Ying Fang, Xin Wang, Yanan Han, Feng Du, Cunxi Li, Huaying Hu, Hao Liu, Qi Liu, Jing Wang, Junrong Liang, Ping Chen, Hongbin Yang, Yongzhan Nie, Kaichun Wu, Daiming Fan, Robert J. Coffey, Yuanyuan Lu, Xiaodi Zhao, Xin Wang
Theranostics online date 2019-9-10; doi:10.7150/thno.36605; accepted
[Author manuscript]

Yin Yang 1 facilitates hepatocellular carcinoma cell lipid metabolism and tumor progression by inhibiting PGC-1β-induced fatty acid oxidation
Yanjun Li, Vivi Kasim, Xuesong Yan, Lang Li, Ian Timothy Sembiring Meliala, Can Huang, Zhuolin Li; Ke Lei, Guanbin Song, Xiaodong Zheng, Shourong Wu
Theranostics online date 2019-9-10; doi:10.7150/thno.34931; in press
[Author manuscript]

Hepatomas are exquisitely sensitive to pharmacologic ascorbate (P-AscH-)
Xuan Zhang, Tiefu Liu, Zehuan Li, Yanling Feng, Christopher Corpe, Shanshan Liu, Jingpu Zhang, Xiaomeng He, Feng Liu, Li Xu, Longqiang Shen, Shun Li, Xiuhua Peng, Xiaohui Zhou, Weiping Chen, Xiaoyan Zhang, Jianqing Xu, Jin Wang
Theranostics online date 2019-9-10; doi:10.7150/thno.35378; accepted
[Author manuscript]

The BTB/POZ zinc-finger protein ZBTB28 antagonizes oncogenic BCL6/ZBTB27 signaling to maintain p53 transcription in tumorigenesis
Tingxiu Xiang, Jun Tang, Lili Li, Weiyan Peng, Zhenfang Du, Xiangyu Wang, Qianqian Li, Hongying Xu, Lei Xiong, Can Xu, Xin Le, Xufu Wei, Fang Yu, Shuman Li, Qian Xiao, Bing Luo, Xinni Xiang, Ailong Huang, Yong Lin, Guosheng Ren, Qian Tao
Theranostics online date 2019-9-10; doi:10.7150/thno.34983; accepted
[Author manuscript]

A near-infrared light-controlled smart nanocarrier with reversible polypeptide-engineered valve for targeted fluorescence-photoacoustic bimodal imaging-guided chemo-photothermal therapy
Cheng Li, Xiao-Quan Yang, Jie An, Kai Cheng, Xiao-Lin Hou, Xiao-Shuai Zhang, Xian-Lin Song, Kai-Chen Huang, Wei Chen, Bo Liu, Yuan-Di Zhao, Tian-Cai Liu
Theranostics online date 2019-9-10; doi:10.7150/thno.37047; in press
[Author manuscript]

Blood TfR+ exosomes separated by a pH-responsive method deliver chemotherapeutics for tumor therapy
Lijun Yang, Donglin Han, Qi Zhan, Xueping Li, Peipei Shan, Yunjie Hu, Han Ding, Yu Wang, Lei Zhang, Yuan Zhang, Sheng Xue, Jin Zhao, Xin Hou, Yin Wang, Peifeng Li, Xubo Yuan, Hongzhao Qi
Theranostics online date 2019-9-10; doi:10.7150/thno.37220; in press
[Author manuscript]

Endogenous oxygen generating multifunctional theranostic nanoplatform for enhanced photodynamic-photothermal therapy and multimodal imaging
Kun Wu, Honghai Zhao, Zhiquan Sun, Bing Wang, Xueying Tang, Yeneng Dai, Meixing Li, Qingming Shen, Hui Zhang, Quli Fan, Wei Huang
Theranostics online date 2019-9-10; doi:10.7150/thno.38565; in press
[Author manuscript]

A self-enforcing HOXA11/Stat3 feedback loop promotes stemness properties and peritoneal metastasis in gastric cancer cells
Chao Wang, Min Shi, Jun Ji, Qu Cai, Jinling Jiang, Huan Zhang, Zhenggang Zhu, Jun Zhang
Theranostics online date 2019-9-10; doi:10.7150/thno.36277; in press
[Author manuscript]

Comprehensive characterization of the alternative splicing landscape in head and neck squamous cell carcinoma reveals novel events associated with tumorigenesis and the immune microenvironment
Zhi-Xuan Li, Zi-Qi Zheng, Zhuo-Hui Wei, Lu-Lu Zhang, Feng Li, Li Lin, Rui-Qi Liu, Xiao-Dan Huang, Jia-Wei Lv, Fo-Ping Chen, Xiao-Jun He, Jia-Li Guan, Jia Kou, Jun Ma, Guan-Qun Zhou and Ying Sun
Theranostics online date 2019-9-10; doi:10.7150/thno.36585; in press
[Author manuscript]

miR-27a regulates vascular remodeling by targeting endothelial cells’ apoptosis and interaction with vascular smooth muscle cells in aortic dissection
Yudong Sun, Yu Xiao, Huiying Sun, Zhiqing Zhao, Jiang Zhu, Lei Zhang, Jian Dong, Tonglei Han, Qing Jing, Jian Zhou, Zaiping Jing
Theranostics online date 2019-9-10; doi:10.7150/thno.35737; in press
[Author manuscript]

Stem Cell Factor-Inducible MITF-M Expression in Therapeutics for Acquired Skin Hyperpigmentation
Cheong-Yong Yun, Eunmiri Roh, Song-Hee Kim, Jinhe Han, Jiyeon Lee Da-Eun Jung, Ga Hyeon Kim, Sang-Hun Jung, Won-Jea Cho, Sang-Bae Han, Youngsoo Kim
Theranostics online date 2019-9-10; doi:10.7150/thno.39066; in press
[Author manuscript]

Theranostics application of miR-429 in HER2+ breast cancer
Cava C, Novello C, Martelli C, Lodico A, Ottobrini L, Piccotti F, Truffi M, Corsi F, Bertoli G, Castiglioni I
Theranostics online date 2019-9-10; doi:10.7150/thno.36274; accepted
[Author manuscript]

Bubble-Manipulated Local Drug Release from a Smart Thermosensitive Cerasome for Dual-Mode Imaging Guided Tumor Chemo-Photothermal Therapy
Suhui Sun, Sujuan Sun, Yan Sun, Ping Wang, Jianlun Zhang, Wenjing Du, Shumin Wang, Xiaolong Liang
Theranostics online date 2019-9-10; doi:10.7150/thno.36762; accepted
[Author manuscript]

CACYBP Enhances Cytoplasmic Retention of P27Kip1 to Promote HCC Progression in the Absence of RNF41 Mediated Degradation
Yi-Fan Lian, Yan-Lin Huang, Yao-Jun Zhang, Dong-Mei Chen, Jia-Liang Wang, Huan Wei, Yan-Hua Bi, Zhi-Wu Jiang, Peng Li, Min-Shan Chen, Yue-Hua Huang
Theranostics online date 2019-9-10; doi:10.7150/thno.36838; accepted
[Author manuscript]

On-demand storage and release of antimicrobial peptides using Pandora’s box-like nanotubes gated with a bacterial infection-responsive polymer
Junjian Chen, Xuetao Shi, Ye Zhu, Yunhua Chen, Meng Gao, Huichang Gao, Lei Liu, Lin Wang, Chuanbin Mao, Yingjun Wang
Theranostics online date 2019-9-10; doi:10.7150/thno.38388; in press
[Author manuscript]

Coniferaldehyde attenuates Alzheimer’s pathology via activation of Nrf2 and its targets
Yaqiong Dong, Tessandra Stewart, Lidan Bai, Xue Li, Ting Xu, Jeffrey Iliff, Min Shi, Danfeng Zheng, Lan Yuan, Taotao Wei, Xiaoda Yang, and Jing Zhang
Theranostics online date 2019-9-10; doi:10.7150/thno.36722; accepted
[Author manuscript]

Cancer immunotherapy is accompanied by distinct metabolic patterns in primary and secondary lymphoid organs observed by non-invasive in vivo 18F-FDG-PET
Johannes Schwenck, Barbara Schörg, Francesco Fiz, Dominik Sonanini, Andrea Forschner, Thomas Eigentler, Benjamin Weide, Manuela Martella, Irene Gonzalez-Menendez, Cristina Campi, Gianmario Sambuceti, Ferdinand Seith, Leticia Quintanilla-Martinez, Claus Garbe, Christina Pfannenberg, Martin Röcken, Christian la Fougere, Bernd J Pichler, Manfred Kneilling
Theranostics online date 2019-9-3; doi:10.7150/thno.35989; accepted
[Author manuscript]

STING activation in cancer immunotherapy
Ting Su, Yu Zhang, Shuibin Lin, Kristoffer Valerie, Xiang-Yang Wang, and Guizhi Zhu
Theranostics online date 2019-9-3; doi:10.7150/thno.37574; in press
[Author manuscript]

Pancreatic stellate cells activated by mutant KRAS-mediated PAI-1 upregulation foster pancreatic cancer progression via IL-8
Hao-Chen Wang, Yung-Lun Lin, Ching-Cheng Hsu, Ying-Jui Chao, Ya-Chin Hou, Tai-Jan Chiu, Po-Hsien Huang, Ming-Jer Tang, Li-Tzong Chen, Yan-Shen Shan
Theranostics online date 2019-9-3; doi:10.7150/thno.36830; in press
[Author manuscript]

The hepatocyte-specifically expressed lnc-HSER alleviates hepatic fibrosis by inhibiting hepatocyte apoptosis and epithelial-mesenchymal transition
Kun Zhang, Mengxia Zhang, Qingbin Yao, Xiaohui Han, Yanmian Zhao, Lina Zheng, Guantong Li, Qi Liu, Yanan Chang, Peijun Zhang, Hongmei Cui, Zhemin Shi, Ting Chen, Zhi Yao, Tao Han, Wei Hong
Theranostics online date 2019-9-3; doi:10.7150/thno.36942; in press
[Author manuscript]

Acetyl-11-keto-β-boswellic Acid Attenuates Titanium Particle-Induced Osteogenic Inhibition via Activation of the GSK-3β/β-Catenin Signaling Pathway
Longbin Xiong; Yu Liu; Feng Zhu; Jiayi Lin; Dongxiang Wen; Zhen Wang; Jiaxiang Bai; Gaoran Ge; Congxin Xu; Ye Gu; Yaozeng Xu; Jun Zhou; Dechun Geng
Theranostics online date 2019-9-1; doi:10.7150/thno.35988; in press
[Author manuscript]

Cooperation of endogenous and exogenous reactive oxygen species induced by zinc peroxide nanoparticles to enhance oxidative stress-based cancer therapy
Li-Sen Lin, Jun-Feng Wang, Jibin Song, Yijing Liu, Guizhi Zhu, Yunlu Dai, Zheyu Shen, Rui Tian, Justin Song, Zhantong Wang, Wei Tang, Guocan Yu, Zijian Zhou, Zhen Yang, Tao Huang, Gang Niu, Huang-Hao Yang, Zhi-Yi Chen, Xiaoyuan Chen
Theranostics online date 2019-9-2; doi:10.7150/thno.39831; in press
[Author manuscript]

Advances in Engineering Cells for Cancer Immunotherapy
Xiao Xu, Teng Li, Shiyang Shen, Jinqiang Wang, Peter Abdou, Zhen Gu, Ran Mo
Theranostics online date 2019-9-1; doi:10.7150/thno.38583; in press
[Author manuscript]

Normalization of Tumor Vasculature by Oxygen Microbubbles with Ultrasound
Yi-Ju Ho, Shu-Wei Chu, En-Chi Liao, Ching-Hsiang Fan, Hong-Lin Chan, Kuo-Chen Wei, and Chih-Kuang Yeh
Theranostics online date 2019-9-1; doi:10.7150/thno.37750; in press
[Author manuscript]

A versatile imaging platform with fluorescence and CT imaging capabilities that detects myeloperoxidase activity and inflammation at different scales
Cuihua Wang, Benjamin Pulli, Negin Jalali Motlagh, Anning Li, Gregory R. Wojtkiewicz, Stephan P. Schmidt, Yue Wu, Matthias W.G. Zeller, John W. Chen
Theranostics online date 2019-9-1; doi:10.7150/thno.36264; in press
[Author manuscript]

Strategy to enhance transgene expression in proximity to amyloid-beta plaque in a mouse model of Alzheimer’s disease
Danielle Weber-Adrian, Rikke Hahn Kofoed, Josephine Wing Yee Chan, Joseph Silburt, Zeinab Noroozian, Sebastian Kügler, Kullervo Hynynen, Isabelle Aubert
Theranostics online date 2019-9-1; doi:10.7150/thno.36718; accepted
[Author manuscript]

Carboxylesterase-Cleavable Biotinylated Nanoparticle for Tumor-Dual Targeted Imaging
Peiyao Chen, Wen Kuang, Zhen Zheng, Shuye Yang, Yaling Liu, Lanhong Su, Kui Zhao, and Gaolin Liang
Theranostics online date 2019-9-1; doi:10.7150/thno.37625; in press
[Author manuscript]

Metastasis-on-a-chip mimicking the progression of kidney cancer in the liver for predicting treatment efficacy
Yimin Wang, Di Wu, Guohua Wu, Jianguo Wu, Siming Lu, James Lo, Yong He, Chao Zhao, Xin Zhao, Hongbo Zhang, ShuQi Wang
Theranostics online date 2019-9-1; doi:10.7150/thno.38736; in press
[Author manuscript]

HAT1 signaling confers to assembly and epigenetic regulation of HBV cccDNA minichromosome
Guang Yang, Jinyan Feng, Yunxia Liu, Man Zhao, Ying Yuan, Hongfeng Yuan, Haolin Yun, Mingming Sun, Yanan Bu, Lei Liu, Zixian Liu, Jun-qi Niu, Ming Yin, Xijun Song, Zhenchuan Miao, Zhongqing Lin, Xiaodong Zhang
Theranostics online date 2019-9-1; doi:10.7150/thno.37173; in press
[Author manuscript]

pH-responsive perylenediimide nanoparticles for cancer trimodality imaging and photothermal therapy
Jianhao Li, Chang Liu, Yiseng Hu, Chendong Ji, Shuolin Li, and Meizhen Yin
Theranostics online date 2019-9-1; doi:10.7150/thno.36999; accepted
[Author manuscript]

The use of micelles to deliver potential hedgehog pathway inhibitor for the treatment of liver fibrosis
Virender Kumar, Yuxiang Dong, Vinod Kumar, Saud Almawash, and Ram I. Mahato
Theranostics online date 2019-9-1; doi:10.7150/thno.38913; in press
[Author manuscript]

Cyclic RGD-Functionalized and Disulfide-Crosslinked Iodine-Rich Polymersomes as a Robust and Smart Theranostic Agent for Targeted CT Imaging and Chemotherapy of Tumor
Yan Zou, Yaohua Wei, Yinping Sun, Jie Bao, Feirong Yao, Zekun Li, Fenghua Meng, Chunhong Hu, Gert Storm, and Zhiyuan Zhong
Theranostics online date 2019-9-1; doi:10.7150/thno.37184; in press
[Author manuscript]

The yin and yang of monitoring and modulating tumor associated macrophages
Sudip Mukherjee, Dominik Sonanini, Andreas Maurer, Heike E. Daldrup-Link
Theranostics online date 2019-8-29; doi:10.7150/thno.37306; in press
[Author manuscript]

A 25 micron-thin microscope for imaging upconverting nanoparticles with NIR-I and NIR-II illumination
Hossein Najafiaghdam, Efthymios Papageorgiou, Nicole Torquato, Bining Tian, Bruce Cohen, Mekhail Anwar
Theranostics online date 2019-8-29; doi:10.7150/thno.37672; accepted
[Author manuscript]

Molecular imaging biomarkers for immune checkpoint inhibitor therapy
Pim P van de Donk, Laura Kist de Ruijter, Marjolijn N Lub-de Hooge, Adrienne H Brouwers, Anthonie J van der Wekken, Sjoukje F Oosting, Rudolf SN Fehrmann, Derk Jan A de Groot, Elisabeth GE de Vries
Theranostics online date 2019-9-1; doi:10.7150/thno.38339; accepted
[Author manuscript]

Secreted protein acidic and rich in cysteine mediates active targeting of human serum albumin in U87MG xenograft mouse models
Cho Rong Park, Jung Hwan Jo, Myung Geun Song, Ji Yong Park, Young-Hwa Kim, Hyewon Youn, Sun Ha Paek, June-Key Chung, Jae Min Jeong, Yun-Sang Lee, Keon Wook Kang
Theranostics online date 2019-9-1; doi:10.7150/thno.34883; in press
[Author manuscript]

A novel Granzyme B nanoparticle delivery system simulates immune cell functions for suppression of solid tumors
Xiaomin Qian, Zhendong Shi, Hongzhao Qi, Ming Zhao, Kai Huang, Donglin Han, Junhu Zhou, Chaoyong Liu, Yang Liu, Yunfeng Lu, Xubo Yuan, Jin Zhao, Chunsheng Kang
Theranostics online date 2019-9-1; doi:10.7150/thno.35900; in press
[Author manuscript]

Thymopentin ameliorates dextran sulfate sodium-induced colitis by triggering the production of IL-22 in both innate and adaptive lymphocytes
Qiuhua Cao, Xinghua Gao, Yanting Lin, Chongxiu Yue, Yue Wang, Fei Quan, Zixuan Zhang, Xiaoxuan Liu, Yuan Lu, Yanling Zhan, Hongbao Yang, Xianjing Li, Di Qin, Lutz Birnbaumer, Kun Hao & Yong Yang
Theranostics online date 2019-9-1; doi:10.7150/thno.35015; in press
[Author manuscript]

HBX-induced miR-5188 impairs FOXO1 to stimulate β-catenin nuclear translocation and promotes tumor stemness in hepatocellular carcinoma
Xian Lin, Shi Zuo, Rongcheng Luo, Yonghao Li, Guifang Yu, Yujiao Zou, Yan Zhou, Zhan Liu, Yiyi Liu, Yingying Hu, Yingying Xie, Weiyi Fang, Zhen Liu
Theranostics online date 2019-9-1; doi:10.7150/thno.37717; in press
[Author manuscript]

Integrin αvβ3-targeted radionuclide therapy combined with immune checkpoint blockade immunotherapy synergistically enhances anti-tumor efficacy
Haojun Chen, Liang Zhao, Kaili Fu, Qiuming Lin, Xuejun Wen, Orit Jacobson, Long Sun, Hua Wu, Xianzhong Zhang, Zhide Guo, Qin Lin, and Xiaoyuan Chen
Theranostics online date 2019-9-3; doi:10.7150/thno.39203; in press
[Author manuscript]

An Activatable Near-Infrared Chromophore for Multispectral Optoacoustic Imaging of Tumour Hypoxia and for Tumour Inhibition
Jing Huang, Yinglong Wu, Fang Zeng, Shuizhu Wu
Theranostics online date 2019-8-20; doi:10.7150/thno.36755; in press
[Author manuscript]

Quantitative Proteomics and Metabolomics Reveals Biomarkers of Disease as Potential Immunotherapy Targets and Indicators of Therapeutic Efficacy
Melanie A. MacMullana, Zachary S. Dunna, Nicolas Grahama, Lili Yang, Pin Wang
Theranostics online date 2019-8-20; doi:10.7150/thno.37373; in press
[Author manuscript]

Maf1 ameliorates cardiac hypertrophy by inhibiting RNA polymerase III through ERK1/2
Yu Sun, Cong Chen, Ruicong Xue, Yan Wang, Bin Dong, Jiayong Li, Chen Chen, Jingzhou Jiang, Wendong Fan, Zhuomin Liang, Huiling Huang, Rong Fang, Gang Dai, Youchen Yan, Tiqun Yang, Xiangxue Li, Zhan-Peng Huang, Yugang Dong and Chen Liu
Theranostics online date 2019-8-20; doi:10.7150/thno.33006; in press
[Author manuscript]

A cancer-specific activatable theranostic nanodrug for enhanced therapeutic efficacy via amplification of oxidative stress
Xie-an Yu, Mi Lu, Yingping Luo, Yiting Hu, Ying Zhang, Zhiming Xu, Shuaishuai Gong, Yunhao Wu, Xiao-Nan Ma, Bo-Yang Yu, Jiangwei Tian
Theranostics online date 2019-9-1; doi:10.7150/thno.39412; in press
[Author manuscript]

Transcytosis – An effective targeting strategy that is complementary to “EPR effect” for pancreatic cancer nano drug delivery
Xiangsheng Liu, Jinhong Jiang, Huan Meng
Theranostics online date 2019-8-20; doi:10.7150/thno.38587; in press
[Author manuscript]

Orally Deliverable Nanotherapeutics for the Synergistic Treatment of Colitis-Associated Colorectal Cancer
Weidong Han, a, Binbin Xie, a Yiran Li, a Linlin Shi, a Jianqin Wan, b Xiaona Chen, b Hangxiang Wangb
Theranostics online date 2019-8-15; doi:10.7150/thno.38081; in press
[Author manuscript]

Thermal monitoring during photothermia: hybrid probes for simultaneous plasmonic heating and near-infrared optical nanothermometry
Marta Quintanilla, Isabel García, Irene de Lázaro, Rafaela García-Alvarez, Malou Henriksen-Lacey, Sandra Vranic, Kostas Kostarelos, Luis M. Liz-Marzán
Theranostics online date 2019-8-20; doi:10.7150/thno.38091; in press
[Author manuscript]

LncRNA-Safe contributes to cardiac fibrosis through Safe-Sfrp2-HuR complex in mouse myocardial infarction
Kaili Hao, Wei Lei, Hongchun Wu, Jie Wu, Zhuangzhuang Yang, Shiping Yan, Xing-Ai Lu, Jingjing Li, Xue Xia, Xinglong Han, Wenbo Deng, Guisheng Zhong, Zhen-Ao Zhao, Shijun Hu
Theranostics online date 2019-8-15; doi:10.7150/thno.33920; in press
[Author manuscript]

The combination of bevacizumab/Avastin and erlotinib/Tarceva is relevant for the treatment of metastatic renal cell carcinoma: the role of a synonymous mutation of the EGFR receptor
Renaud Grépin, Mélanie Guyot, Aurore Dumond, Jérôme Durivault, Damien Ambrosetti, Jean-François Roussel, Florence Dupré, Hervé Quintens and Gilles Pagès
Theranostics online date 2019-8-15; doi:10.7150/thno.38346; accepted
[Author manuscript]

Aligned chitosan nanofiber hydrogel grafted with bioactive brain-derived neurotrophic factor and vascular endothelial growth factor mimicking peptides repair long-distance sciatic nerve defect in rats
Feng Rao, Yanhua Wang, Dianying Zhang, Changfeng Lu, Zheng Cao, Jiajie Sui, Mengjiao Wu, Yawen Zhang, Wei Pi, Bo Wang, Yuhui Kou, Xiumei Wang, Peixun Zhang, Baoguo Jiang
Theranostics online date 2019-8-15; doi:10.7150/thno.36272; accepted
[Author manuscript]

Midkine signaling maintains the self-renewal and tumorigenic capacity of glioma initiating cells
Israel López-Valero; David Dávila; José González-Martínez; Nélida Salvador-Tormo; Mar Lorente; Cristina Saiz-Ladera; Sofía Torres; Estibaliz Gabicagogeascoa; Sonia Hernández-Tiedra; Elena García-Taboada; Marina Mendiburu-Eliçabe; Fátima Rodríguez-Fornés; Rebeca Sánchez-Domínguez; José Carlos Segovia; Pilar Sánchez-Gómez; Ander Matheu; Juan Sepúlveda; Guillermo Velasco
Theranostics online date 2019-8-15; doi:10.7150/thno.35904; accepted
[Author manuscript]

Kartogenin hydrolysis product 4-aminobiphenyl distributes to cartilage and mediates cartilage regeneration
Shuai Zhang, Peilin Hu, Tao Liu, Zhen Li, Yongchan Huang, Jinqi Liao, Md Rana Hamid, Liru Wen, Ting Wang, Cuiping Mo, Mauro Alini, Sibyllie Grad, Tianfu Wang, Di Chen, Guangqian Zhou
Theranostics online date 2019-8-15; doi:10.7150/thno.38182; in press
[Author manuscript]

Imaging-assisted anticancer nanotherapy
Anshuman Dasgupta, Ilaria Biancacci, Fabian Kiessling, Twan Lammers
Theranostics online date 2019-8-15; doi:10.7150/thno.38288; accepted
[Author manuscript]

Carcinoembryonic antigen carrying SLeX as a new biomarker of more aggressive gastric carcinomas
Catarina Gomes, Andreia Almeida, Ana Barreira, Juliana Calheiros, Filipe Pinto, Rafaela Abrantes, Ana Costa, António Polónia, Diana Campos, Hugo Osório, Hugo Sousa, João Pinto-de-Sousa, Daniel Kolarich, Celso A. Reis
Theranostics online date 2019-8-15; doi:10.7150/thno.33858; in press
[Author manuscript]

Incorporation of small extracellular vesicles in sodium alginate hydrogel as a novel therapeutic strategy for myocardial infarction
Kaiqi Lv, Qingju Li, Ling Zhang, Yingchao Wang, Zhiwei Zhong, Jing Zhao, Xiaoxiao Lin, Jingyi Wang, Keyang Zhu, Changchen Xiao, Changle Ke, Shuhan Zhong, Xianpeng Wu, Jinghai Chen, Hong Yu, Wei Zhu, Xiang Li, Ben Wang, Ruikang Tang, Jian’an Wang, Jinyu Huang, Xinyang Hu
Theranostics online date 2019-8-15; doi:10.7150/thno.32637; accepted
[Author manuscript]

NUDT21 promotes bladder cancer progression through ANXA2 and LIMK2 by alternative polyadenylation
Ming Xiong, Liang Chen, Lijie Zhou, Yong Ding, Gallina Kazobinka, Zhaohui Chen, Teng Hou
Theranostics online date 2019-8-15; doi:10.7150/thno.36030; in press
[Author manuscript]

Reversal of bleomycin-induced rat pulmonary fibrosis by a xenograft of human umbilical mesenchymal stem cells from Wharton’s jelly
Kuo-An Chu, Shih-Yao Wang, Chang-Ching Yeh, Tz-Win Fu, Yu-Yi Fu, Tsui-Ling Ko, Mei-Miao Chiu, Tien-Hua Chen, Pei-Jiun Tsai, Yu-Show Fu
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.33741; in press
[Author manuscript]

Tumor acidity activated triphenylphosphonium-based mitochondrial targeting nanocarriers for overcoming drug resistance of cancer therapy
Hui Yu, Jia-Mi Li, Kai Deng, Wei Zhou, Cai-Xia Wang, Qian Wang, Kun-Heng Li, Hong-Yang Zhao, and Shi-Wen Huang
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.35748; in press
[Author manuscript]

RNA Nanotechnology-Mediated Cancer Immunotherapy
Yao-Xin Lin, Yi Wang, Sara Blake, Mian Yu, Lin Mei, Hao Wang, Jinjun Shi
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.35568; accepted
[Author manuscript]

3D-bioprinting a genetically inspired cartilage scaffold with GDF5-conjugated BMSC-laden hydrogel and polymer for cartilage repair
Ye Sun, Yongqing You, Wenbo Jiang, Zanjin Zhai, Kerong Dai
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.38061; in press
[Author manuscript]

Rational design of caspase-responsive smart molecular probe for positron emission tomography imaging of drug-induced apoptosis
Ling Qiu, Wei Wang, Ke Li, Ying Peng, Gaochao Lv, Qingzhu Liu, Feng Gao, Yann Seimbille, Minhao Xie, and Jianguo Lin
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.35084; in press
[Author manuscript]

Engineering Nanoparticles to Reprogram the Tumor Immune Microenvironment for Improved Cancer Immunotherapy
Madiha Saeed, Jing Gao, Yang Shi, Twan Lammers, Haijun Yu
Theranostics online date 2019-8-15; doi:10.7150/thno.37568; in press
[Author manuscript]

Soluble CD146, a CSF marker for neuroinflammation, promotes blood-brain barrier dysfunction
Daji Wang, Hongxia Duan, Jing Feng, Jianquan Xiang, Liqun Feng, Dan Liu, Xuehui Chen, Lin Jing, Zheng Liu, Dexi Zhang, Hongjun Hao, Xiyun Yan
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.37142; in press
[Author manuscript]

Lipopolysaccharide-anchored macrophages hijack tumor microtube networks for selective drug transport and augmentation of antitumor effects in orthotopic lung cancer
Ling Guo; Ye Zhang; Runxiu Wei; Cuifeng Wang; Min Feng
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.37380; in press
[Author manuscript]

Catalytic inactivation of influenza virus by iron oxide nanozyme
Tao Qin, Ruonan Ma, Yinyan Yin, Xinyu Miao, Sujuan Chen, Kelong Fan, Juqun Xi, Qi Liu, Yunhao Gu, Yuncong Yin, Jiao Hu, Xiufan Liu, Daxin Peng, and Lizeng Gao
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.35826; in press
[Author manuscript]

Exosomes from nicotine-stimulated macrophages accelerate atherosclerosis through miR-21-3p/PTEN-mediated VSMC migration and proliferation
Jumo Zhu, Bei Liu, Zhiyan Wang, Di Wang, Huaner Ni, Lili Zhang and Yi Wang
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.37357; in press
[Author manuscript]

Genome-wide discovery and validation of diagnostic DNA methylation-based biomarkers for hepatocellular cancer detection in circulating cell free DNA
Ryan A. Hlady, Xia Zhao, Xiaoyu Pan, Ju Dong Yang, Fowsiyo Ahmed, Samuel O. Antwi, Nasra H. Giama, Tushar C. Patel, Lewis L. Roberts, Chen Liu, Keith D. Robertson
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.35573; in press
[Author manuscript]

Cardiac-mimetic cell-culture system for direct cardiac reprogramming
Seuk Young Song, Jin Yoo, Seokhyeong Go, Jihye Hong, Hee Su Sohn, Ju-Ro Lee, Mikyung Kang, Gun-Jae Jeong, Seungmi Ryu, Seung Hyun L. Kim, Nathaniel S. Hwang, Kookheon Char, and Byung-Soo Kim
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.35574; in press
[Author manuscript]

Gene therapy for hereditary hearing loss by SLC26A4 mutations in mice reveals distinct functional roles of pendrin in normal hearing function
Min-A Kim, Sung Huhn Kim, Nari Ryu, Ji-Hyun Ma, Ye-Ri Kim, Jinsei Jung, Chuan-Jen Hsu, Jae Young Choi, Kyu-Yup Lee, Philine Wangemann, Jinwoong Bok, Un-Kyung Kim
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.38032; in press
[Author manuscript]

DNA methylation-driven genes for constructing diagnostic, prognostic, and recurrence models for hepatocellular carcinoma
Junyu Long, Peipei Chen, Jianzhen Lin, Yi Bai, Xu Yang, Jin Bian, Yu Lin, Dongxu Wang, Xiaobo Yang, Yongchang Zheng, Xinting Sang, Haitao Zhao
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.31155; in press
[Author manuscript]

LncCCAT1 Promotes Breast Cancer Stem Cell Function Through Activating WNT/β-catenin
Tingting Tang, Changying Guo, Tiansong Xia, Rui Zhang, Ke Zen, Yi Pan, Liang Jin
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.37892; accepted
[Author manuscript]

Luminescent ruthenium(II) polypyridyl complexes acted as radiosensitizer for pancreatic cancer by enhancing radiation-induced DNA damage
Yuyang Zhou, Ying Xu, Lunjie Lu, Jingyang Ni, Jihua Nie, Jianping Cao, Yang Jiao, Qi Zhang
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.34015; in press
[Author manuscript]

Long noncoding RNA PiHL regulates p53 protein stability through GRWD1/RPL11/MDM2 axis in colorectal cancer
Xuan Deng, Sihan Li, Fanyang Kong, Haoyu Ruan, Xiao Xu, Xinju Zhang, Zhiyuan Wu, Lin Zhang, Ying Xu, Hong Yuan, Haixia Peng, Da Yang, Ming Guan
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.36045; accepted
[Author manuscript]

βKlotho is identified as a target for theranostics in non-small cell lung cancer
Fan Li, Xiyao Li, Ziming Li, Wenxiang Ji, Shun Lu, Weiliang Xia
Theranostics online date 2019-8-15; doi:10.7150/thno.35582; in press
[Author manuscript]

ALDH1A1 confers erlotinib resistance via facilitating the ROS–RCS metabolic pathway in lung adenocarcinomas
Hui-Min Lei, Ke-Ren Zhang, Cong Hui Wang, Yang Wang, Guang-Lei Zhuang, Li-Ming Lu, Jian Zhang, Ying Shen, Hong-Zhuan Chen, Liang Zhu
Theranostics online date 2019-8-15; doi:10.7150/thno.35729; in press
[Author manuscript]

Advances in refunctionalization of erythrocyte-based nanomedicine for enhancing cancer-targeted drug delivery
Da Sun, Jia Chen, Yuan Wang, Hao Ji, Renyi Peng, Libo Jin, Wei Wu
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.36510; in press
[Author manuscript]

FKBP4 connects mTORC2 and PI3K to activate the PDK1/Akt-dependent cell proliferation signaling in breast cancer
Alain Mangé, Etienne Coyaud, Caroline Desmetz, Estelle Laurent, Benoit Béganton, Peter Coopman, Brian Raught, Jérôme Solassol
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.35561; in press
[Author manuscript]

CapG promotes resistance to paclitaxel in breast cancer through transactivation of PIK3R1/P50
Yayun Chi, Jingyan Xue, Sheng Huang, Bingqiu Xiu, Yonghui Su, Wei Wang, Rong Guo, Lei Wang, Lun Li, Zhiming Shao, Wei Jin, Zhao-Hui Wu, Jiong Wu
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.36338; in press
[Author manuscript]

Flexible Multielectrode Array for Skeletal Muscle Conditioning, Acetylcholine Receptor Stabilization and Epimysial Recording After Critical Peripheral Nerve Injury
Malia McAvoy, Jonathan K. Tsosie, Keval N. Vyas, Omar F. Khan, Kaitlyn Sadtler, Robert Langer, Daniel G. Anderson
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.35436; in press
[Author manuscript]

Targeting and microenvironment-improving of phenylboronic acid-decorated soybean protein nanoparticles with different sizes to tumor
Xiaoping Qian, Lei Ge, Kangjun Yuan, Cheng Li, Xu Zhen, Weibo Cai, Xiqun Jiang
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.33470; in press
[Author manuscript]

Chlorogenic acid effectively treats cancers through induction of cancer cell differentiation
Shuai Huang, Lu-Lu Wang, Ni-Na Xue, Cong Li, Hui-Hui Guo, Tian-Kun Ren, Yun Zhan, Wen-Bing Li, Jie Zhang, Xiao-Guang Chen, Yan-Xing Han, Jin-Lan Zhang, Jian-Dong Jiang
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.34674; in press
[Author manuscript]

Matrix Metalloproteinase-sensitive Multistage Nanogels Promote Drug Transport in 3D Tumor Model
Gregor Nagel, Ana Sousa-Herves, Stefanie Wedepohl, Marcelo Calderon
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.34851; accepted
[Author manuscript]

TMTP1-modified ICG-loaded Polymeric Micelles for Targeted Imaging of Cervical Cancer and Metastasis Sentinel Lymph Node in vivo
Ling Xi, Danfeng Luo, Rui Wei, Guiying Jiang, MengQin Lv, Songwei Tan, Xueqian Wang, Ying Zhou, Teng Cheng, Xueqin Gao, Xi Chen, Wei Wang, Chenming Zou, Fei Li, Xiangyi Ma, Jumbo Hu and Ding Ma
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.35346; in press
[Author manuscript]

A tumor microenvironment responsive biodegradable CaCO3/MnO2- based nanoplatform for the enhanced photodynamic therapy and improved PD-L1 immunotherapy
Yanlei Liu, Yunxiang Pan, Wen Cao, Fangfang Xia, Bin Liu, Jiaqi Niu, Gabriel Alfranca, Xiyang Sun, Lijun Ma, Jesus Martinez de la Fuente, Jie Song, Jian Ni, Daxiang Cui
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.37586; in press
[Author manuscript]

TIMP3 expression associates with prognosis in colorectal cancer and its novel arylsulfonamide inducer, MPT0B390, inhibits tumor growth, metastasis and angiogenesis
Han-Li Huang, Yi-Min Liu, Ting-Yi Sung, Tsui-Ching Huang, Ya-Wen Cheng, Jing-Ping Liou, Shiow-Lin Pan
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.34020; in press
[Author manuscript]

Anti-edema and antioxidant combination therapy for ischemic stroke via glyburide-loaded betulinic acid nanoparticles
Gang Deng, Chao Ma, Haitian Zhao, Shenqi Zhang, Jun Liu, Fuyao Liu, Zeming Chen, Ann T. Chen, Xin Yang, Jonathan Avery, Pan Zou, Fengyi Du, Keun-poong Lim, Daniel Holden, Songye Li, Richard E. Carson, Yiyun Huang, Qianxue Chen, Kevin N. Sheth, Jiangbing Zhou
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.35791; in press
[Author manuscript]

Different roles of Rac1 in the acquisition and extinction of methamphetamine-associated contextual memory in the nucleus accumbens
Jinlan Zhao, Li Ying, Yutong Liu, N Liu, Genghong Tu, Mengjuan Zhu, Yue Wu, Bin Xiao, Liuzhen Ye, Juan Li, Fukun Guo, Lin Zhang, Huijun Wang and Lu Zhang
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.34655; in press
[Author manuscript]

Generation of hepatic spheroids using human hepatocyte-derived liver progenitor-like cells for hepatotoxicity screening
Zhenyu Wang, Weijian Li, Hongshu Jing, Ming Ding, Gong-Bo Fu, Tianjie Yuan, Weijian Huang, Mengjun Dai, Dan Tang, Min Zheng, Yi Chen, Hongdan Zhang, Yuan Peng, Qigen Li, Weifeng Yu, Hexin Yan, Bo Zhai
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.34520; in press
[Author manuscript]

Embryonic stem cell-derived extracellular vesicles enhance the therapeutic effect of mesenchymal stem cells
Yan Zhang, Jia Xu, Siying Liu, Meikuang Lim, Shuang Zhao, Kaige Cui, Kaiyue Zhang, Lingling Wang, Qian Ji, Zhongchao Han, Deling Kong, Zongjin Li, Na Liu
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.35305; in press
[Author manuscript]

Understanding the EPR effect through image-guided systems pharmacology
Thomas S.C. Ng, Michelle A. Garlin, Ralph Weissleder, Miles A. Miller
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.37215; accepted
[Author manuscript]

Genome landscapes of rectal cancer before and after preoperative chemoradiotherapy
Jie Yang, Yuan Lin, Ying Huang, Jing Jin, Shuangmei Zou, Xiaolong Zhang, Hongmin Li, Ting Feng, Jinna Chen, Zhixiang Zuo, Jian Zheng, Yexiong Li, Ge Gao, Chen Wu, Wen Tan, Dongxin Lin
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.37794; in press
[Author manuscript]

Disruption of mitochondrial homeostasis with artemisinin unravels anti-angiogenesis effects via auto-paracrine mechanisms
Kuan-Hao Tsui, Meng-Yu Wu, Li-Te Lin, Zhi-Hong Wen, Yi-Han Li, Pei-Yi Chu, Chia-Jung Li
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.33353; in press
[Author manuscript]

Current status and future trends of clinical diagnoses via image-based deep learning
Jie Xu, Kanmin Xue, Kang Zhang
Theranostics online date 2019-7-30; doi:10.7150/thno.38065; in press
[Author manuscript]

Perspectives on Recent Progress in Focused Ultrasound Immunotherapy
Natasha D. Sheybani and Richard J. Price
Theranostics online date 2019-7-30; doi:10.7150/thno.37131; in press
[Author manuscript]

A Microfluidic Platform for Single Cell Fluorometric Granzyme B Profiling
Jonathan C. Briones, Wilfred V. Espulgar, Shohei Koyama, Hiroyuki Yoshikawa, JeongHoon Park, Yujiro Naito, Atsushi Kumanogoh, Eiichi Tamiya, Hyota Takamatsu, and Masato Saito
Theranostics online date 2019-7-30; doi:10.7150/thno.37728; accepted
[Author manuscript]

An injectable heparin-Laponite hydrogel bridge FGF4 for spinal cord injury by stabilizing microtubule and improving mitochondrial function
Chenggui Wang, Zhe Gong, Xianpeng Huang, Jingkai Wang, Kaishun Xia, Liwei Ying, Jiawei Shu, Chao Yu, Xiaopeng Zhou, Fangcai Li, Chengzhen Liang, Qixin Chen
Theranostics online date 2019-7-30; doi:10.7150/thno.37601; in press
[Author manuscript]

Ultrasound and Microbubble-targeted Delivery of a microRNA Inhibitor to the Heart Suppresses Cardiac Hypertrophy and Preserves Cardiac Function
Jonathan A. Kopechek, Charles F. McTiernan, Xucai Chen, Jianhui Zhu, Maureen Mburu, Rafey Feroze, Daniel A. Whitehurst, Linda Lavery, Jissy Cyriac, Flordeliza S. Villanueva
Theranostics online date 2019-7-30; doi:10.7150/thno.34895; in press
[Author manuscript]

Musashi-1 promotes stress-induced tumor progression through recruitment of AGO2
Hsiao-Yun Chen, Mong-Lien Wang, Benoit Laurent, Chih-Hung Hsu, Ming-Teh Chen, Liang-Ting Lin, Jia Shen, Wei-Chao Chang, Jennifer Hsu, Yi-Wei Chen, Pin-I Huang, Chung-Pin Li, Hsin-I Ma, Yi-Ping Yang, Mien-Chie Hung, Chung-Hsuan Chen, Wen-Chang Lin, Shih-Hwa Chiou
Theranostics online date 2019-8-11; doi:10.7150/thno.35895; accepted
[Author manuscript]

CMKLR1-targeting peptide tracers for PET/MR imaging of breast cancer
Sarah Erdmann, Lars Niederstadt, Eva Jolanthe Koziolek, Juan Daniel Castillo Gómez, Sonal Prasad, Asja Wagener, Jan Lennart von Hacht, Sandy Hallmann, Samantha Exner, Sebastian Bandholtz, Nicola Beindorff, Winfried Brenner, Carsten Grötzinger
Theranostics online date 2019-7-23; doi:10.7150/thno.34857; accepted
[Author manuscript]

Fibrogenic fibroblast-selective near-infrared phototherapy to control scarring
Zelin Chen, Ziwen Wang, Taotao Jin, Gufang Shen, Yu Wang, Xu Tan, Yibo Gan, Fan Yang, Yunsheng Liu, Yixin Zhang, Xiaobing Fu, Chunmeng Shi
Theranostics online date 2019-7-18; doi:10.7150/thno.36375; in press
[Author manuscript]

Generation of human induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes in 2D monolayer and scalable 3D suspension bioreactor cultures with reduced batch-to-batch variations
Sarkawt Hamad, Daniel Derichsweiler, Symeon Papadopolous, Filomain Nguemo, Tomo Saric, Agapios Sachinidis, Jürgen Hescheler, Bastiaan Boukens, Kurt Pfannkuche
Theranostics online date 2019-7-18; doi:10.7150/thno.32058; in press
[Author manuscript]

PSMA-targeting agents for radio- and fluorescence-guided prostate cancer surgery
Yvonne H.W. Derks, Dennis W. P. M. Löwik, J. P. Michiel Sedelaar, Martin Gotthardt, Otto C. Boerman, Mark Rijpkema, Susanne Lütje and Sandra Heskamp
Theranostics online date 2019-7-18; doi:10.7150/thno.36739; in press
[Author manuscript]

Tailored Black Phosphorus for Erythrocyte Membrane Nanocloaking with Interleukin-1α siRNA and Paclitaxel for Targeted, Durable, and Mild Combination Cancer Therapy
Wenquan Ou, Jeong Hoon Byeon, Zar Chi Soe, Bo Kyun Kim, Raj Kumar Thapa, Biki Gupta, Bijay Kumar Poudel, Sae Kwang Ku, Chul Soon Yong, Jong Oh Kim
Theranostics online date 2019-7-18; doi:10.7150/thno.37123; in press
[Author manuscript]

Development of adamantane-conjugated TLR7/8 agonists for supramolecular delivery and cancer immunotherapy
Christopher B. Rodell, Maaz S. Ahmed, Christopher S. Garris, Mikael J. Pittet, Ralph Weissleder
Theranostics online date 2019-7-18; doi:10.7150/thno.35434; accepted
[Author manuscript]

Theranostics in immuno-oncology using nanobody derivatives
Quentin Lecocq, Yannick De Vlaeminck, Heleen Hanssens, Matthias D'Huyvetter, Geert Raes, Cleo Goyvaerts, Marleen Keyaerts, Nick Devoogdt, Karine Breckpot
Theranostics online date 2019-7-18; doi:10.7150/thno.34941; in press
[Author manuscript]

Self-generating oxygen enhanced mitochondrion-targeted photodynamic therapy for tumor treatment with hypoxia scavenging
Zhengyang Yang, Jiafeng Wang, Shichao Ai, Jianfei Sun, Xiaoli Mai, Wenxian Guan
Theranostics online date 2019-7-18; doi:10.7150/thno.36988; in press
[Author manuscript]

Bioinspired Self-Assembling Peptide Hydrogel with Proteoglycan-Assisted Growth Factor Delivery for Therapeutic Angiogenesis
Lu-Chieh Huang, Huan-Chih Wang, Pei-Hsuan Hsieh, Liang-Hsin Chen, Ming-Yuan Huang, Hsi-Chin Wu, Tzu-Wei Wang
Theranostics online date 2019-8-15; doi:10.7150/thno.35803; in press
[Author manuscript]

Reversing Activity of Cancer Associated Fibroblast for Staged Glycolipid Micelles against Internal Breast Tumor Cells
Yun Zhu, Fangying Yu, Yanan Tan, Yun Hong, Tingting Meng, Yupeng Liu, Suhuan Dai, Guoxi Qiu, Hong Yuan, and Fuqiang Hu
Theranostics online date 2019-7-18; doi:10.7150/thno.36334; in press
[Author manuscript]

Opportunities and Challenges for Antibodies against Intracellular Antigens
Xiaofeng Yang, Shenxia Xie, Xiaomei Yang, Juan C. Cueva, Xiaoqiong Hou, Zhuoran Tang, Hua Yao, Fengzhen Mo, Shihua Yin, Aiqun Liu, Xiaoling Lu
Theranostics online date 2019-7-30; doi:10.7150/thno.35486; accepted
[Author manuscript]

Improving accessibility of EPR-insensitive tumor phenotypes using EPR-adaptive strategies: Designing a new perspective in nanomedicine delivery
Alexander Dhaliwal and Gang Zheng
Theranostics online date 2019-7-18; doi:10.7150/thno.37204; in press
[Author manuscript]

Pretargeted radioimmunotherapy and SPECT imaging of peritoneal carcinomatosis using bioorthogonal click chemistry: probe selection and first proof-of-concept
Aurélie Rondon, Sébastien Schmitt, Arnaud Briat, Nancy Ty, Lydia Maigne, Mercedes Quintana, Rosemery Membreno, Brian M. Zeglis, Isabelle Navarro-Teulon, Jean-Pierre Pouget, Jean-Michel Chezal, Elisabeth Miot-Noirault, Emmanuel Moreau, Françoise Degoul¤
Theranostics online date 2019-6-26; doi:10.7150/thno.35461; in press
[Author manuscript]

Biomimetic Delivery of Immunostimulatory Agents for Cancer Immunotherapy
Jia Zhuang, Maya Holay, Joon Ho Park, Ronnie H. Fang, Jie Zhang, Liangfang Zhang
Theranostics online date 2019-6-27; doi:10.7150/thno.37216; accepted
[Author manuscript]

AIEgens Barcodes Combined with AIEgens Nanobeads for High-sensitivity Multiplexed Detection
Weijie Wu, Xun Wang, Mengfei Shen, Li Li, Yue Yin, Lisong Shen, Weiwei Wang, Xiaoyuan Chen and Wanwan Li
Theranostics online date 2019-8-15; doi:10.7150/thno.36525; in press
[Author manuscript]

Screening for new macrophage therapeutics
Christopher B. Rodell, Peter D. Koch, Ralph Weissleder
Theranostics online date 2019-6-27; doi:10.7150/thno.34421; in press
[Author manuscript]

Human iPSCs can be differentiated into notochordal cells that reduce intervertebral disc degeneration in a porcine model
Dmitriy Sheyn, Shiran Ben-David, Wafa Tawackoli, Zhengwei Zhou, Khosrawdad Salehi, Maxim Bez, Sandra De Mel, Virginia Chan, Joseph Roth, Joseph C. Giaconi, Haneen Yameen, Lena Hazanov, Dror Seliktar, Debiao Li, Dan Gazit, Zulma Gazit
Theranostics online date 2019-6-13; doi:10.7150/thno.34898; accepted
[Author manuscript]

Nanotopography-based lymphatic delivery for improved anti-tumor responses to checkpoint blockade immunotherapy
Sunkuk Kwon, Fred Christian Velasquez, John C. Rasmussen, Matthew R. Greives, Kelly D. Turner, John R. Morrow, Wen-Jen Hwu, Russell F. Ross, Songlin Zhang, and Eva M. Sevick-Muraca
Theranostics online date 2019-6-25; doi:10.7150/thno.35280; accepted
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been typeset by the journal and the content may change before final publication.