Online advance articles

EBV(LMP1)-induced metabolic reprogramming inhibits necroptosis through the hypermethylation of the RIP3 promoter
Feng Shi, Min Zhou, Li Shang, Qianqian Du, Yueshuo Li, Longlong Xie, Xiaolan Liu, Min Tang, Xiangjian Luo, Jia Fan, Jian Zhou, Qiang Gao, ShuangJian Qiu, Weizhong Wu, Xin Zhang, Ann M. Bode, Ya Cao
Theranostics online date 2019-3-12; doi:10.7150/thno.30941; accepted
[Author manuscript]

NF-kB hijcking theranostic light switch Pt(ll) complex in cancer therapy
Yingzhong Zhu, Mingzhu Zhang, Lei Luo, Martin R Gill, Cesare De Pace, Giuseppe Battaglia, Qiong Zhang, Hongping Zhou, Jieying Wu, Yupeng Tian and Xiaohe Tian
Theranostics online date 2019-3-12; doi:10.7150/thno.30886; accepted
[Author manuscript]

Dual-modality optical diagnosis for precise in vivo identification of tumors in neurosurgery: a preclinical animal study
Mingyu Zhu, Wei Chang, Linkai Jing, Yingwei Fan, Ping Liang, Xinran Zhang, Guihuai Wang, Hongen Liao
Theranostics online date 2019-3-12; doi:10.7150/thno.33823; accepted
[Author manuscript]

Core-shell metal-organic frameworks with fluorescence switch to trigger an enhanced photodynamic therapy
Yuan Liu, Christina S. Gong, Lisen Lin, Zijian Zhou, Yijing Liu, Zhen Yang, Zheyu Shen, Guocan Yu, Zhantong Wang, Sheng Wang, Ying Ma, Wenpei Fan, Liangcan He, Gang Niu, Yunlu Dai, Xiaoyuan Chen
Theranostics 2019; doi:10.7150/thno.34740; in press
[Author manuscript]

Peptide-modulated self-assembly as a versatile strategy for tumor supramolecular nanotheranostics
Shukun Li, Qianli Zou, Ruirui Xing, Thimmaiah Govindaraju, Rawil Fakhrullin, and Xuehai Yan
Theranostics online date 2019-3-12; doi:10.7150/thno.31814; accepted
[Author manuscript]

Metastatic Colorectal Cancer Rewrites Metabolic Program Through a Glut3-YAP-dependent Signaling Circuit
Chih-Chia Kuo, Hsiang-Hsi Ling, Ming-Chen Chiang, Chu-Hung Chung, Wen-Ying Lee, Cheng-Ying Chu, Yu-Chih Wu, Cheng-Hsun Chen, Yi-Wen Lai, I-Lin Tsai, Chia-Hsiung Cheng, Cheng-Wei Lin
Theranostics online date 2019-3-12; doi:10.7150/thno.32915; accepted
[Author manuscript]

Radiomic features from PSMA PET for non-invasive intraprostatic tumor discrimination and characterization in patients with intermediate- and high-risk prostate cancer – a comparison study with histology reference
Constantinos Zamboglou, Montserrat Carles, Tobias Fechter, Selina Kiefer, Kathrin Reichel, Thomas F. Fassbender, Peter Bronsert, Goeran Koeber, Oliver Schilling, Juri Ruf, Martin Werner, Cordula A. Jilg, Dimos Baltas, Michael Mix, Anca L. Grosu
Theranostics online date 2019-3-12; doi:10.7150/thno.32376; accepted
[Author manuscript]

Gene delivery based on macrocyclic amphiphiles
Wen-Chao Geng, Qiaoxian Huang, Zhe Xu, Ruibing Wang and Dong-Sheng Guo
Theranostics online date 2019-3-12; doi:10.7150/thno.31914; accepted
[Author manuscript]

Polyphenol-Based Particles for Theranostics
Qiong Dai, Huimin Geng, Qun Yu, Jingcheng Hao, Jiwei Cui
Theranostics online date 2019-3-12; doi:10.7150/thno.31847; accepted
[Author manuscript]

AIE-based theranostic systems for detection and killing of pathogens
Xuewen He, Ling-Hong Xiong, Zheng Zhao, Zaiyu Wang, Liang Luo, Jacky Wing Yip Lam, Ryan Tsz Kin Kwok, Ben Zhong Tang
Theranostics online date 2019-3-5; doi:10.7150/thno.31844; accepted
[Author manuscript]

Donation of mitochondria by iPSC-derived mesenchymal stem cells protects retinal ganglion cells against mitochondrial complex I defect-induced degeneration
Dan Jiang; Guoyin Xiong; Hong Feng; Zhao Zhang; Peikai Chen; Bin Yan; Ling Chen; Kesavamoorthy Gandhervin; Chuiyan Ma; Cheng Li; Shuo Han; Yuelin Zhang; Can Liao; Tin-Lap Lee; Hung-Fat Tse; Qingling Fu; Kin Chiu; Qizhou Lian
Theranostics online date 2019-3-5; doi:10.7150/thno.29422; accepted
[Author manuscript]

Desktop-stereolithography 3D printing of a radially oriented extracellular matrix/mesenchymal stem cell exosome bioink for osteochondral defect regeneration
Pengfei Chen, Lin Zheng, Yiyun Wang, Min Tao, Ziang Xie, Chen Xia, Chenhui Gu, Jiaxin Chen, Pengcheng Qiu, Sheng Mei, Lei Ning, Yiling Shi, Chen Fang, Shunwu Fan, Xianfeng Lin
Theranostics online date 2019-3-5; doi:10.7150/thno.31017; accepted
[Author manuscript]

Supramolecular Nanotheranostics Based on Pillarenes
Nan Song, Xin-Yue Lou, Lianjun Ma, Hui Gao, Ying-Wei Yang
Theranostics online date 2019-3-5; doi:10.7150/thno.31858; in press
[Author manuscript]

Nanozyme-mediated catalytic nanotherapy for inflammatory bowel disease
Jiulong Zhao, Wei Gao, Xiaojun Cai, Jiajia Xu, Duowu Zou, Zhaoshen Li, Bing Hu, Yuanyi Zheng
Theranostics online date 2019-2-28; doi:10.7150/thno.33727; in press
[Author manuscript]

Human LAP+GARP+FOXP3+ regulatory T cells attenuate xenogeneic graft versus host disease
Huihui Wang, Hyo Song, Anha V. Pham, Laurence Cooper, Janika Josephin Schulze, Sven Olek, Dat Q. Tran
Theranostics online date 2019-2-28; doi:10.7150/thno.30254; in press
[Author manuscript]

EGFR drives the progression of AKI to CKD through HIPK2 overexpression
Luyang Xu, Xiaozhou Li, Fei Zhang, Lidong Wu, Dongshan Zhang, Zheng Dong
Theranostics online date 2019-2-28; doi:10.7150/thno.31424; in press
[Author manuscript]

Induction of nuclear protein-1 by thyroid hormone enhances platelet-derived growth factor A mediated angiogenesis in liver cancer
Ching-Ying Chen, Sheng-Ming Wu, Yang-Hsiang Lin, Hsiang-Cheng Chi, Syuan-Ling Lin, Chau-Ting Yeh, Wen-Yu Chuang and Kwang-Huei Lin
Theranostics online date 2019-2-25; doi:10.7150/thno.29628; in press
[Author manuscript]

SIRT6, A Novel Direct Transcriptional Target of FoxO3a, Mediates Colon Cancer Therapy
Yingjie Zhang, Liming Nie, Keqian Xu, Yang Fu, Juchang Zhong, Kongzhen Gu, and Lingling Zhang
Theranostics online date 2019-2-28; doi:10.7150/thno.29724; in press
[Author manuscript]

Injectable polypeptide hydrogel-based co-delivery of vaccine and immune checkpoint inhibitors improves tumor immunotherapy
Huijuan Song, Pengxiang Yang, Pingsheng Huang, Chuangnian Zhang, Deling Kong, Weiwei Wang
Theranostics online date 2019-2-25; doi:10.7150/thno.30577; in press
[Author manuscript]

Host–Guest Chemistry in Supramolecular Theranostics
Guocan Yu, Xiaoyuan Chen
Theranostics online date 2019-2-28; doi:10.7150/thno.31653; in press
[Author manuscript]

In-depth serum proteomics reveals biomarkers of psoriasis severity and response to traditional Chinese medicine
Meng Xu, Jingwen Deng, Kaikun Xu, Tiansheng Zhu, Ling Han, Yuhong Yan, Danni Yao, Hao Deng, Dan Wang, Yaoting Sun, Cheng Chang, Xiaomei Zhang, Jiayu Dai, Liang Yue, Qiushi Zhang, Xue Cai, Yi Zhu, Hu Duan, Yuan Liu, Dong Li, Yunping Zhu, Timothy R. D. J. Radstake, Deepak M.W. Balak, Danke Xu, Tiannan Guo, Chuanjian Lu and Xiaobo Yu
Theranostics online date 2019-2-25; doi:10.7150/thno.31144; in press
[Author manuscript]

A tracer-based method enables tracking of Plasmodium falciparum malaria parasites during human skin infection
Béatrice Winkel, Clarize de Korne, Matthias van Oosterom, Diego Staphorst, Anton Bunschoten, Marijke Langenberg, Séverine Chevalley-Maurel, Chris Janse, Blandine Franke-Fayard, Fijs. van Leeuwen, Meta Roestenberg
Theranostics online date 2019-2-25; doi:10.7150/thno.33467; accepted
[Author manuscript]

A self-assembled, modular nucleic acid-based nanoscaffold for multivalent theranostic medicine
Veronica Liv Andersen, Mathias Vinther, Rajesh Kumar, Annika Ries, Jesper Wengel, Jesper Sejrup Nielsen and Jørgen Kjems
Theranostics online date 2019-2-25; doi:10.7150/thno.32060; in press
[Author manuscript]

Gastric cancer cells escape metabolic stress via the DLC3/MACC1 axis
Li Lin, Yantan Liu, Changqie Pan, Junhao Zhang, Yang Zhao, Ruoyang Shao, Zhenhua Huang, Yuqi Su, Min Shi, Jianping Bin, Yulin Liao, Nailin Li, Chunlin Wang, Wangjun Liao
Theranostics online date 2019-2-25; doi:10.7150/thno.29538; in press
[Author manuscript]

“Navigate-Dock-Activate” Anti-tumor Strategy: Tumor Micromilieu Charge-Switchable, Hierarchically Activated Nanoplatform with Ultrarapid Tumor-tropic Accumulation for Trackable Photothermal/Chemotherapy
Kondareddy Cherukula, Saji Uthaman, In-Kyu Park
Theranostics online date 2019-2-20; doi:10.7150/thno.33280; in press
[Author manuscript]

Long noncoding RNA TUG1 inhibits osteogenesis of bone marrow mesenchymal stem cells via Smad5 after irradiation
Weiwei Zhang, Li Chen, Jiang Wu, Jiuxuan Li, Xiaomei Zhang, Yang Xiang, Fengjie Li, Chun Wu, Lixin Xiang, Qian Ran ‡ and Zhongjun Li ‡
Theranostics online date 2019-2-20; doi:10.7150/thno.30798; in press
[Author manuscript]

High OGT activity is essential for MYC-driven proliferation of prostate cancer cells
Harri M Itkonen, Alfonso Urbanucci, Sara ES Martin, Aziz Khan, Anthony Mathelier, Bernd Thiede, Suzanne Walker, Ian G Mills
Theranostics online date 2019-2-20; doi:10.7150/thno.30834; accepted
[Author manuscript]

Sonic hedgehog pathway activation is associated with cetuximab resistance and EPHB3 receptor induction in colorectal cancer
Seong Hye Park, Min Jee Jo, Bo Ram Kim, Yoon A Jeong, Yoo Jin Na, Jung Lim Kim, Soyeon Jeong, Hye Kyeong Yun, Dae Yeong Kim, Bu Gyeom Kim, Sang Hee Kang, Sang Cheul Oh and Dae-Hee Lee
Theranostics online date 2019-2-20; doi:10.7150/thno.30678; in press
[Author manuscript]

Synechococcus elongatus PCC7942 secretes extracellular vesicles to accelerate cutaneous wound healing by promoting angiogenesis
Hao Yin, Chun-Yuan Chen, Yi-Wei Liu, Yi-Juan Tan, Zhi-Li Deng, Fei Yang, Fei-Yu Huang, Cong Wen, Shan-Shan Rao, Ming-Jie Luo, Xiong-Ke Hu, Zheng-Zhao Liu, Zhen-Xing Wang, Jia Cao, Hao-Ming Liu, Jiang-Hua Liu, Tao Yue, Si-Yuan Tang, Hui Xie
Theranostics online date 2019-2-20; doi:10.7150/thno.31884; in press
[Author manuscript]

Non-invasive diagnosis of early-stage lung cancer using high-throughput targeted DNA methylation sequencing of circulating tumor DNA (ctDNA)
Wenhua Liang, Yue Zhao, Weizhe Huang, Yangbin Gao, Weihong Xu, Jinsheng Tao, Meng Yang, Lequn Li, Wei Ping, Hui Shen, Xiangning Fu, Zhiwei Chen, Peter W. Laird, Xuyu Cai, Jian-Bing Fan, Jianxing He
Theranostics online date 2019-2-20; doi:10.7150/thno.28119; in press
[Author manuscript]

Localized injection of miRNA-21-enriched extracellular vesicles effectively restores cardiac function after myocardial infarction
Yu Song, Cheng Zhang, Jinxiang Zhang, Zhanying Jiao, Nianguo Dong, Guobin Wang, Zheng Wang, Lin Wang
Theranostics online date 2019-2-14; doi:10.7150/thno.29945; in press
[Author manuscript]

Use of Porphysomes to detect primary tumour, lymph node metastases, intra-abdominal metastases and as a tool for image-guided lymphadenectomy: proof of concept in endometrial cancer
Lauren Philp, Harley Chan, Marjan Rouzbahman, Marta Overchuk, Juan Chen, Gang Zheng, Marcus Bernardini
Theranostics online date 2019-2-14; doi:10.7150/thno.31225; in press
[Author manuscript]

Highly bright and stable NIR-BRET with blue-shifted coelenterazine derivatives for deep-tissue imaging of molecular events in vivo
Ryo Nishihara, Ramasamy Paulmurugan, Takahiro Nakajima, Eiji Yamamoto, Arutselvan Natarajan, Rayhaneh Afjei, Yuki Hiruta, Naoko Iwasawa, Shigeru Nishiyama, Daniel Citterio, Moritoshi Sato, Sung Bae Kim and Koji Suzuki
Theranostics online date 2019-2-14; doi:10.7150/thno.32219; in press
[Author manuscript]

Inhibition of protein disulfide isomerase in glioblastoma causes marked downregulation of DNA repair and DNA damage response genes
Shili Xu, Yajing Liu, Kai Yang, Hanxiao Wang, Andrea Shergalis, Anahita Kyani, Armand Bankhead III, Shuzo Tamura, Suhui Yang, Xi Wang, Chih-chen Wang, Alnawaz Rehemtulla, Mats Ljungman, Nouri Neamati
Theranostics online date 2019-2-14; doi:10.7150/thno.30621; in press
[Author manuscript]

DNAzyme catalyzed tyramide depositing reaction for in situ imaging of protein status on the cell surface
Lulu Xu, Shengchun Liu, Tiantian Yang, Yifan Shen, Yuhong Zhang, Lizhen Huang, Lutan Zhang, Shijia Ding, Fangzhou Song, Wei Cheng
Theranostics online date 2019-2-14; doi:10.7150/thno.31943; in press
[Author manuscript]

Engineering Stem Cell Cardiac Patch with Physiological Myocardium Microvascular Features
Zichen Qian, Wenkai Jia, Dhavan Sharma, Daniel Radke, Timothy Kamp, Feng Zhao
Theranostics online date 2019-2-14; doi:10.7150/thno.29552; accepted
[Author manuscript]

Human Umbilical Cord Mesenchymal Stromal Cell- Derived Exosomes Exhibit Homing Properties in K7M2-Tumor Bearing Mice
Javier Abello, Tuyen Duong Thanh Nguyen, Ramesh Marasini, Santosh Aryal and Mark Louis Weiss
Theranostics online date 2019-2-14; doi:10.7150/thno.30030; in press
[Author manuscript]

Pharmacologic modulation of nasal epithelium augments neural stem cell targeting of glioblastoma
Drew Spencer, Dou Yu, Ramin A. Morshed, Gina Li, Katarzyna C. Pituch, David X. Gao, Nicola Bertolino, Daniele Procissi, Maciej S. Lesniak, and Irina V. Balyasnikova
Theranostics online date 2019-2-14; doi:10.7150/thno.29581; in press
[Author manuscript]

Hyaluronic acid oligosaccharides improve myocardial function reconstruction and angiogenesis against myocardial infarction by regulation of macrophages
Ning Wang, Chao Liu, Xinxin Wang, Tao He, Lu Li, Xiuqi Liang, Li Wang, Linjiang Song, Yuquan Wei, Qinjie Wu, Changyang Gong
Theranostics online date 2019-2-14; doi:10.7150/thno.31073; in press
[Author manuscript]

HOXB13 networking with ABCG1/EZH2/Slug mediates metastasis and confers resistance to cisplatin in lung adenocarcinoma patients
Jun Zhan, Peng Wang, Shuai Li, Jiagui Song, Huiying He, Yunling Wang, Zhaofei Liu, Fan Wang, Hua Bai, Weigang Fang, Quan Du, Min Ye, Zhijie Chang, Jie Wang, Hongquan Zhang
Theranostics online date 2019-2-14; doi:10.7150/thno.29463; in press
[Author manuscript]

Hypoxia-induced feedback of HIF-1α and lncRNA-CF129 contributes to pancreatic cancer progression through stabilization mutant p53 protein
Mingliang Liu, Jianxin Zhong, Zhu Zeng, Kang Huang, Zeng Ye, Shijiang Deng, Hengyu Chen, Fengyu Xu, Qiang Li, Gang Zhao
Theranostics online date 2019-2-14; doi:10.7150/thno.30988; accepted
[Author manuscript]

Progerin accumulation in nucleus pulposus cells impairs mitochondrial function and induces intervertebral disc degeneration and therapeutic effects of sulforaphane
Xiaolong Xu, Di Wang, Chao Zheng, Bo Gao, Jing Fan, Pengzhen Cheng, Baohua Liu, Liu Yang, Zhuojing Luo
Theranostics online date 2019-2-14; doi:10.7150/thno.30658; in press
[Author manuscript]

Synergistically enhanced colorimetric molecular detection using smart cup: a case for instrument-free HPV-associated cancer screening
Kun Yin, Vikram Pandian, Karteek Kadimisetty, Carlos Ruiz, Kumarasen Cooper, Jianxin You, and Changchun Liu
Theranostics online date 2019-2-14; doi:10.7150/thno.32224; in press
[Author manuscript]

Tumor-derived nanovesicles promote lung distribution of the therapeutic nanovector through repression of Kupffer cell-mediated phagocytosis
Xiaolan Qiu, Zhi Li, Xuedong Han, Linlin Zhen, Chao Luo, Minmin Liu, Kun Yu, Yi Ren
Theranostics online date 2019-2-14; doi:10.7150/thno.32363; in press
[Author manuscript]

Mitochondrial transfer from bone marrow mesenchymal stem cells to the injured neurons against spinal cord injury via gap junction
Heyangzi Li, Chao Wang, Teng He, Tengfei Zhao, Ying-ying Chen, Yue-liang Shen, Xiaoming Zhang, Lin-lin Wang
Theranostics online date 2019-2-14; doi:10.7150/thno.29400; in press
[Author manuscript]

Soluble EMMPRIN levels discriminate aortic ectasia in Marfan syndrome patients
Erica Rurali, Gianluca L. Perrucci, Raffaella Gaetano, Alessandro Pini, Donato Moschetta, Davide Gentilini, Patrizia Nigro, Giulio Pompilio
Theranostics online date 2019-2-6; doi:10.7150/thno.30714; in press
[Author manuscript]

HMGB1-induced p62 overexpression promotes Snail-mediated epithelial–mesenchymal transition in glioblastoma cells via the degradation of GSK-3β
Hong Li, Junjie Li, Guozhong Zhang, Qian Da, Lei Chen, Shishi Yu, Zhijian Weng, Qiang Zhou, Zong Xin, Linyong Shi, Liyi Ma, Annie Huang, Songtao Qi and Yuntao Lu
Theranostics online date 2019-2-14; doi:10.7150/thno.30578; in press
[Author manuscript]

Berberine in cardiovascular and metabolic diseases: therapeutic effects and molecular mechanisms
Xiao-jun Feng, Antoni Sureda, Samineh Jafari, Zahra Memariani, Devesh Tewari, Giuseppe Annunziata, Luigi Barrea, Sherif T. S. Hassan, Karel Šmejkal, Milan Malaník, Alice Sychrová, Davide Barreca, Lovro Ziberna, Mohamad Fawzi Mahomoodally, Gokhan Zengin, Suo-wen Xu, Seyed M. Nabavi, Ai-zhong Shen
Theranostics online date 2019-2-14; doi:10.7150/thno.30787; in press
[Author manuscript]

UBE2C, directly targeted by miR-548e-5p, increases the cellular growth and invasive abilities of cancer cells interacting with the EMT marker protein zinc finger E-box binding homeobox 1/2 in NSCLC
Dan Jin, Jiwei Guo, Yan Wu, Jing Du, Xiaohong Wang, Jiajia An, Baoguang Hu, Lingqun Kong, Weihua Di, Wansheng Wang
Theranostics online date 2019-2-5; doi:10.7150/thno.32738; in press
[Author manuscript]

Magnetic ternary nanohybrids for nonviral gene delivery of stem cells and applications on cancer therapy
Rih-Yang Huang†, Yee-Hsien Lin†, Ssu-Yu Lin, Yi-Nan Li, Chi-Shiun Chiang and Chien-Wen Chang
Theranostics online date 2019-2-5; doi:10.7150/thno.29326; accepted
[Author manuscript]

Acidic microenvironment up-regulates exosomal miR-21 and miR-10b in early -stage hepatocellular carcinoma to promote cancer cell proliferation and metastasis
Xiao-Peng Tian, Chen-Yuan Wang, Xiao-Han Jin, Mei Li, Feng-Wei Wang, Wei-Juan Huang, Jing-Ping Yun, Rui-Hua Xu, Qing-Qing Cai, Dan Xie
Theranostics online date 2019-1-31; doi:10.7150/thno.30958; in press
[Author manuscript]

Repurposing ponatinib as a potent agent against KIT mutant melanomas
Yong Han, Ziyue Gu, Jing Wu, Shengming Xu, Xiaojuan Huang, Rong Zhou, Chaoji Shi, Wenjie Tao, Lizhen Wang, Yanan Wang, Guoyu Zhou, Jiang Li, Zhiyuan Zhang, Shuyang Sun
Theranostics online date 2019-1-31; doi:10.7150/thno.30890; in press
[Author manuscript]

Tumor chemo-radiotherapy with rod-shaped and spherical gold nano probes: shape and active targeting both matter
Lu Zhang, Huilan Su, Haolu Wang, Qian Li, Xiao Li, Chuanqing Zhou, Jia Xu, Yimin Chai, Xiaowen Liang, Liqin Xiong, and Chunfu Zhang
Theranostics online date 2019-1-23; doi:10.7150/thno.30523; in press
[Author manuscript]

Tolerizing CTL by sustained hepatic PD-L1 expression provides a new therapy approach in mouse sepsis
A. von Knethen, A. Schäfer, L. Kuchler, T. Knape, U. Christen, E. Hintermann, B. Fißlthaler, K.Schröder, R.P. Brandes, B. Genz, K. Abshagen, B.M. Pützer, L.K. Sha, A. Weigert, S.N. Syed, M. Schulz, A.M. Shah, A. Ernst, M. Putyrski, F. Finkelmeier, M. Pesic, F. Greten, M, Hogardt, V.A.J. Kempf, S. Gunne, M.J. Parnham, B. Brüne
Theranostics online date 2019-1-18; doi:10.7150/thno.28057; in press
[Author manuscript]

Preclinical efficacy of hK2 targeted [177Lu]hu11B6 for prostate cancer theranostics
Oskar Vilhelmsson Timmermand, Jörgen Elgqvist, Kai A. Beattie, Anders Örbom, Erik Larsson, Sophie E Eriksson, Daniel L.J. Thorek, Bradley J. Beattie, Thuy A. Tran, David Ulmert, Sven-Erik Strand
Theranostics online date 2019-1-18; doi:10.7150/thno.31179; in press
[Author manuscript]

GRP78-targeted ferritin nanocaged ultra-high dose of doxorubicin for hepatocellular carcinoma therapy
Bing Jiang, Ruofei Zhang, Jianlin Zhang, Yaxin Hou, Xuehui Chen, Meng Zhou, Xiuyun Tian, Chunyi Hao, Kelong Fan, and Xiyun Yan
Theranostics online date 2019-1-2; doi:10.7150/thno.30867; accepted
[Author manuscript]

Using near-infrared enhanced thermozyme and scFv dual-conjugated Au nanorods for detection and targeted photothermal treatment of Alzheimer’s disease
Dongni Liu, Wei Li, Xiaoyu Jiang, Shuju Bai, Jiyang Liu, Xutong Liu, Yuhua Shi, Ziyu Kuai, Wei Kong, Renjun Gao, and Yaming Shan
Theranostics online date 2018-12-28; doi:10.7150/thno.30649; in press
[Author manuscript]

Agonist c-Met monoclonal antibody augments the proliferation of hiPSC-derived hepatocyte-like cells and improves cell transplantation therapy for liver failure in mice
Lunzhi Yuan, Yali Zhang, Xuan Liu, Yao Chen, Liang Zhang, Jiali Cao, Xiaoling Li, Mingfeng Wang, Kun Wu, Jun Zhang, Gang Liu, Qiyi Tang, Quan Yuan, Tong Cheng, and Ningshao Xia
Theranostics online date 2018-12-28; doi:10.7150/thno.30009; in press
[Author manuscript]

Cuboidal tethered cyclodextrin frameworks tailored for hemostasis and injured vessel targeting
Yaping He, Jian Xu, Xian Sun, Xiaohong Ren, Abi Maharjan, Peter York, Yong Su, Haiyan Li, Jiwen Zhang
Theranostics 2019; doi:10.7150/thno.31159; in press
[Author manuscript]

Imaging Fibrosis in Inflammatory Diseases: Targeting Exposed Extracellular Matrix
Nicolas Beziere, Kerstin Fuchs, Andreas Maurer, Gerald Reischl, Jürgen Brück, Kamran Ghoreschi, Daniel Carvajal Berrio, Katja Schenke-Layland, Ursula Kohlhofer, Leticia Quintanilla-Martinez, Meinrad Gawaz, Manfred Kneilling, Bernd Pichler
Theranostics online date 2018-12-23; doi:10.7150/thno.28892; accepted
[Author manuscript]

Highly sensitive quantification of Alzheimer’s Disease biomarkers by aptamer-assisted amplification
Hei-Nga Chan, Di Xu, See-Lok Ho, Dinggeng He, Man Shing Wong, Hung-Wing Li
Theranostics online date 2018-12-23; doi:10.7150/thno.29232; accepted
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been typeset by the journal and the content may change before final publication.