Online advance articles

Effective chemoimmunotherapy by co-delivery of doxorubicin and immune adjuvants in biodegradable nanoparticles
Candido G. Da Silva, Marcel G.M. Camps, Tracy M.W.Y. Li, Luana Zerrillo, Clemens W. Löwik, Ferry Ossendorp, Luis J. Cruz
Theranostics online date 2019-7-8; doi:10.7150/thno.34429; accepted
[Author manuscript]

Dendrimer-functionalized superparamagnetic nanobeacons for real-time detection and depletion of HSP90α mRNA and MR imaging
Zhongyuan Chen, Yueting Peng, Xiaoxue Xie, Yi Feng, Tingting Li, Shun Li, Xiang Qin, Hong Yang, Chunhui Wu, Chuan Zheng, Jie Zhu, Fengming You, Yiyao Liu
Theranostics online date 2019-7-8; doi:10.7150/thno.36545; in press
[Author manuscript]

Chronic myelogenous leukemia cells remodel the bone marrow niche via exosome-mediated transfer of miR-320
Xiaotong Gao, Zhuo Wan, Mengying Wei, Yan Dong, Yingxin Zhao, Xutao Chen, Zhelong Li, Weiwei Qin, Guodong Yang, Li Liu
Theranostics online date 2019-7-8; doi:10.7150/thno.34813; accepted
[Author manuscript]

Oxygen-supplementing mesoporous polydopamine nanosponge with WS2 QDs-embedded for CT/MSOT/MR imaging and thermoradiotherapy of hypoxic cancer
Yidan Wang, Shaoze Song, Tong Lu, Yu Cheng, Yilin Song, Siyu Wang, Fengping Tan, Yule Wang, Yan Zhu, Jiao Li, Nan Li
Theranostics online date 2019-7-8; doi:10.7150/thno.35925; in press
[Author manuscript]

Two-photon AIE luminogen labeled multifunctional polymeric micelles for theranostics
Weihua Zhuang, Boxuan Ma, Jun Hu, Jizhou Jiang, Gaocan Li, Li Yang and Yunbing Wang
Theranostics online date 2019-7-8; doi:10.7150/thno.33901; accepted
[Author manuscript]

Intelligent gold nanostars for in vivo CT imaging and catalase-enhanced synergistic photodynamic & photothermal tumor therapy
Lin Zhang, Xiao-Quan Yang, Jian-Shuang Wei, Xing Li, Huan Wang, Yuan-Di Zhao
Theranostics online date 2019-7-8; doi:10.7150/thno.33015; in press
[Author manuscript]

CPX Targeting DJ-1 Triggers ROS-induced Cell Death and Protective Autophagy in Colorectal Cancer
Jing Zhou, Lu Zhang, Meng Wang, Li Zhou, Xuping Feng, Linli Yu, Jiang Lan, Wei Gao, Chundong Zhang, Youquan Bu, Canhua Huang, Haiyuan Zhang, Yunlong Lei
Theranostics online date 2019-7-8; doi:10.7150/thno.34663; accepted
[Author manuscript]

TCF12 promotes the tumorigenesis and metastasis of hepatocellular carcinoma via upregulation of CXCR4 expression
Jing Yang, Lili Zhang, Zhiyuan Jiang, Chao Ge, Fangyu Zhao, Jingyi Jiang, Hua Tian, Taoyang Chen, Haiyang Xie, Ying Cui, Ming Yao, Hong Li, Jinjun Li
Theranostics online date 2019-7-8; doi:10.7150/thno.34973; in press
[Author manuscript]

Injectable hydrogels for the sustained delivery of a HER2-targeted antibody for preventing local relapse of HER2+ breast cancer after breast-conserving surgery
Xiaobin Chen, Maoli Wang, Xiaowei Yang, Yaoben Wang, Lin Yu, Jian Sun and Jiandong Ding
Theranostics online date 2019-7-4; doi:10.7150/thno.36514; accepted
[Author manuscript]

Glyoxalase 1 Prevents Chronic Hyperglycemia Induced Heart-Explant Derived Cell Dysfunction
Melanie Villanueva, Connor Michie, Georges N Kanaan, Ghazaleh Rafatian, Pushpinder Kanda, Bin Ye, Wenbin Liang, Mary-Ellen Harper and Darryl R Davis
Theranostics online date 2019-7-8; doi:10.7150/thno.36639; in press
[Author manuscript]

Noninvasive application of mesenchymal stem cell spheres derived from hESC accelerates wound healing in a CXCL12-CXCR4 axis-dependent manner
Xiaoyan Wang, Bin Jiang, Huiyan Sun, Dejin Zheng, Zhenwu Zhang, Li Yan, Enqin Li, Yaojiong Wu, Ren-He Xu
Theranostics online date 2019-7-4; doi:10.7150/thno.32982; accepted
[Author manuscript]

Homotypic cell membrane-cloaked biomimetic nanocarrier for the targeted chemotherapy of hepatocellular carcinoma
Xiaojun Liu, Yingxue Sun, Shushen Xu, Xiaonan Gao, Fanpeng Kong, Kehua Xu, Bo Tang
Theranostics online date 2019-7-4; doi:10.7150/thno.34837; in press
[Author manuscript]

ETV2/ER71 transcription factor as a therapeutic vehicle for cardiovascular disease
Dong Hun Lee, Tae Min Kim, Joo Kyung Kim, Changwon Park
Theranostics online date 2019-6-27; doi:10.7150/thno.35300; in press
[Author manuscript]

Pretargeted radioimmunotherapy and SPECT imaging of peritoneal carcinomatosis using bioorthogonal click chemistry: probe selection and first proof-of-concept
Aurélie Rondon, Sébastien Schmitt, Arnaud Briat, Nancy Ty, Lydia Maigne, Mercedes Quintana, Rosemery Membreno, Brian M. Zeglis, Isabelle Navarro-Teulon, Jean-Pierre Pouget, Jean-Michel Chezal, Elisabeth Miot-Noirault, Emmanuel Moreau, Françoise Degoul¤
Theranostics online date 2019-6-26; doi:10.7150/thno.35461; accepted
[Author manuscript]

Co-delivery of VEGF siRNA and Etoposide for Enhanced Anti-angiogenesis and Anti-proliferation Effect via Multi-functional Nanoparticles for Orthotopic Non-Small Cell Lung Cancer Treatment in vivo
Fang Lia, b+, Yu Wanga+, Wei-liang Chena+, Dan-dan Wanga, Ye-juan Zhou a, Ben-gang Youa, Yang Liua, Chen-xi Qua, Shu-di Yanga, Meng-tian Chena, Xue-nong Zhanga
Theranostics online date 2019-6-28; doi:10.7150/thno.32416; in press
[Author manuscript]

Biomimetic Delivery of Immunostimulatory Agents for Cancer Immunotherapy
Jia Zhuang, Maya Holay, Joon Ho Park, Ronnie H. Fang, Jie Zhang, Liangfang Zhang
Theranostics online date 2019-6-27; doi:10.7150/thno.37216; accepted
[Author manuscript]

Unilateral Focused Ultrasound-Induced Blood-Brain Barrier Opening Reduces Phosphorylated Tau from The rTg4510 Mouse Model
Maria Eleni Karakatsani, Tara Kugelman, Robin Ji, Maria Murillo, Shutao Wang, Yusuke Niimi, Scott A. Small, Karen E. Duff and Elisa E. Konofagou
Theranostics online date 2019-6-28; doi:10.7150/thno.28717; in press
[Author manuscript]

Glyco-dendrimers as intradermal anti-tumor vaccine targeting multiple skin DC subsets
Sanne Duinkerken, Sophie K. Horrevorts, Hakan Kalay, Martino Ambrosini, Lisa Rutte, Tanja D. de Gruijl, Juan J. Garcia-Vallejo, Yvette van Kooyk
Theranostics online date 2019-6-23; doi:10.7150/thno.35059; in press
[Author manuscript]

Hypoxia-induced H19/YB-1 cascade modulates cardiac remodeling after infarction
Oi Kuan Choong, Chen-Yun Chen, Jianhua Zhang, Jen-Hao Lin, Po-Ju Lin, Shu-Chian Ruan, Timothy J. Kamp, Patrick C.H. Hsieh
Theranostics online date 2019-7-8; doi:10.7150/thno.35218; accepted
[Author manuscript]

KLF5 downregulation desensitizes castration-resistant prostate cancer cells to docetaxel by increasing BECN1 expression and inducing cell autophagy
Jing Jia, Hai-Bao Zhang, Qi Shi, Chao Yang, Jian-Bin Ma, Bin Jin, Xinyang Wang, Dalin He, Peng Guo
Theranostics online date 2019-6-28; doi:10.7150/thno.33282; in press
[Author manuscript]

Dual-platform affinity proteomics identifies links between the recurrence of ovarian carcinoma and proteins released into the tumor microenvironment
Florian Finkernagel, Silke Reinartz, Maximiliane Schuldner, Alexandra Malz, Julia M. Jansen, Uwe Wagner Thomas Worzfeld, Johannes Graumann, Elke Pogge von Strandmann, Rolf Müller
Theranostics online date 2019-6-28; doi:10.7150/thno.37549; in press
[Author manuscript]

Enhanced cancer therapy through synergetic photodynamic/immune checkpoint blockade mediated by a liposomal conjugate comprised of porphyrin and IDO inhibitor
Zeqian Huang, Gaofei Wei, Zishan Zeng, Yanjuan Huang, Liangfeng Huang, Yifeng Shen, Xiaoqi Sun, Congjun Xu, Chunshun Zhao
Theranostics online date 2019-6-28; doi:10.7150/thno.35343; in press
[Author manuscript]

Long noncoding RNA GAS5 induces abdominal aortic aneurysm formation by promoting smooth muscle apoptosis
Xiang He; Shifei Wang; Mengsha Li; Lintao Zhong; Hao Zheng; Yili Sun; Yanxian Lai; Xiaoqiang Chen; Guoquan Wei; Xiaoyun Si; Yuan Han; Senlin Huang; Xinzhong Li; Wangjun Liao; Yulin Liao; Jianping Bin
Theranostics online date 2019-6-28; doi:10.7150/thno.34463; in press
[Author manuscript]

A novel anti-DR5 antibody-drug conjugate possesses a high-potential therapeutic efficacy for leukemia and solid tumors
Shuyong Zhang, Wan Zhu, Chao Zheng, Peng Xiong, Changjiang Huang and Dexian Zheng
Theranostics online date 2019-6-27; doi:10.7150/thno.33598; in press
[Author manuscript]

Comparison of cerebral and cutaneous microvascular dysfunction with the development of type 1 diabetes
Wei Feng, Shaojun Liu, Chao Zhang, Qing Xia, Tingting Yu and Dan Zhu
Theranostics online date 2019-6-28; doi:10.7150/thno.33738; in press
[Author manuscript]

N-acetyl cysteine loaded graphene oxide-collagen hybrid membrane for scarless wound healing
Jialun Li, Chuchao Zhou, Chao Luo, Bei Qian, Shaokai Liu, Yuyang Zeng, Jinfei Hou, Bin DengYang Sun, Jie Yang, Quan Yuan, Aimei Zhong, Jiecong Wang, Jiaming Sun, Zhenxing Wang
Theranostics online date 2019-6-27; doi:10.7150/thno.34480; in press
[Author manuscript]

A stage-specific cancer chemotherapy strategy through flexible combination of reduction-activated charge-conversional core-shell nanoparticles
Lingfei Han, Yingming Wang, Xiaoxian Huang, Bowen Liu, Lejian Hu, Congyu Ma, Jun Liu, Jingwei Xue, Wei Qu, Fulei Liu, Feng Feng, Wenyuan Liu
Theranostics online date 2019-6-27; doi:10.7150/thno.35057; in press
[Author manuscript]

Galectin 3 protects from cisplatin-induced acute kidney injury by promoting TLR-2-dependent activation of IDO1/Kynurenine pathway in renal DCs
Vladislav Volarevic, Bojana Simovic Markovic, Marina Gazdic Jankovic, Bojana Djokovic, Nemanja Jovicic, C. Randall Harrell, Crissy Fellabaum, Valentin Djonov, Nebojsa Arsenijevic, and Miodrag L. Lukic
Theranostics online date 2019-6-25; doi:10.7150/thno.33959; accepted
[Author manuscript]

Cooperativity of Co-factor NR2F2 with Pioneer Factors GATA3, FOXA1 in promoting ERα function
Guojuan Jiang, Xinrui Wang, Dandan Sheng, Lei Zhou, Yang Liu, Congling Xu, Suling Liu, and Ji Zhang
Theranostics online date 2019-6-25; doi:10.7150/thno.34874; accepted
[Author manuscript]

A Theranostic Cathepsin Activity-Based Probe for Noninvasive Intervention in Cardiovascular Diseases
Tommy Weiss-Sadan, Yael Ben-Nun, David Maimoun, Emmanuelle Merquiol, Ihab Abd-Elrahman, Israel Gotsman, Galia Blum
Theranostics online date 2019-6-25; doi:10.7150/thno.34402; in press
[Author manuscript]

Excretable IR-820 for in vivo NIR-II fluorescence cerebrovascular imaging and photothermal therapy of subcutaneous tumor
Zhe Feng, Xiaoming Yu, Minxiao Jiang, Liang Zhu, Yi Zhang, Wei Yang, Wang Xi, Gonghui Li, Jun Qian
Theranostics online date 2019-6-25; doi:10.7150/thno.31332; in press
[Author manuscript]

CRISPR-based Activation of Endogenous Neurotrophic Genes in Adipose Stem Cell Sheets to Stimulate Peripheral Nerve Regeneration
Mu-Nung Hsu, Han-Tsung Liao, Vu Anh Truong, Kai-Lun Huang, Fu-Jen Yu, Hwei-Hsien Chen, Nguyễn Thị Kiều Nương, Pavel Makarevich, Yelena Parfyonova Yu-Chen Hu
Theranostics online date 2019-6-25; doi:10.7150/thno.36790; accepted
[Author manuscript]

Evaluation of novel formulations for transarterial chemoembolization: combining elements of Lipiodol emulsions with Drug-eluting Beads
Marcus Caine, Ting Chung, Hugh Kilpatrick, Zainab Bascal, Sean Willis, Yiqing Tang, Thierry deBaere, Matthew Dreher, Andrew Lewis
Theranostics online date 2019-7-11; doi:10.7150/thno.34778; in press
[Author manuscript]

Stimuli-responsive nanodrug self-assembled from amphiphilic drug-inhibitor conjugate for overcoming multidrug resistance in cancer treatment
Ping Huang, Guanchun Wang, Yue Su, Yongfeng Zhou, Wei Huang, Rong Zhang, Deyue Yan
Theranostics online date 2019-6-25; doi:10.7150/thno.36163; in press
[Author manuscript]

Screening for new macrophage therapeutics
Christopher B. Rodell, Peter D. Koch, Ralph Weissleder
Theranostics online date 2019-6-27; doi:10.7150/thno.34421; accepted
[Author manuscript]

Decreased expression of mitochondrial miR-5787 contributes to chemoresistance by reprogramming glucose metabolism and inhibiting MT-CO3 translation
Weixiong Chen, Peng Wang, Yingjuan Lu, Tingting Jin, Xinyuan Lei, Mo Liu, Peilin Zhuang, Junkun Liao, Zhaoyu Lin, Bowen Li, Yu Peng, Guokai Pan, Xiaobin Lv, Hanqing Zhang, Zhanpeng Ou, Shule Xie, Xinyu Lin, Sheng Sun, Soldano Ferrone, Bakhos A. Tannous, Yi Ruan, Jinsong Li, and Song Fan
Theranostics online date 2019-6-28; doi:10.7150/thno.37556; in press
[Author manuscript]

Transplantation of human ESC-derived mesenchymal stem cell spheroids ameliorates spontaneous osteoarthritis in rhesus macaques
Bin Jiang, Xufeng Fu, Li Yan, Shanshan Li, Dongliang Zhao, Xiaoyan Wang, Yanchao Duan, Yaping Yan, Eqnin Li, Kunhua Wu, Briauna Marie Inglis, Weizhi Ji, Ren-He Xu, Wei Si
Theranostics online date 2019-6-19; doi:10.7150/thno.35391; accepted
[Author manuscript]

Human iPSCs can be differentiated into notochordal cells that reduce intervertebral disc degeneration in a porcine model
Dmitriy Sheyn, Shiran Ben-David, Wafa Tawackoli, Zhengwei Zhou, Khosrawdad Salehi, Maxim Bez, Sandra De Mel, Virginia Chan, Joseph Roth, Joseph C. Giaconi, Haneen Yameen, Lena Hazanov, Dror Seliktar, Debiao Li, Dan Gazit, Zulma Gazit
Theranostics online date 2019-6-13; doi:10.7150/thno.34898; accepted
[Author manuscript]

Inhibition of HSP90β Improves Lipid Homeostasis Disorder by Promoting Mature SREBPs Ubiquitin-proteasome Degradation
Zu-Guo Zheng, Xin Zhang, Xiao-Xiao Liu, Xiu-Xiu Jin, Lunzhi Dai, Hui-Min Cheng, Dan Jing, Pyone Myat Thu, Hongyang Li, Jing Zhu, Chang Liu, Bin Xue, Yu Li, Ligong Chen, Cheng Peng, Weiliang Zhu, Lin Wang, Junli Liu, Hui-Jun Li, Ping Li, and Xiaojun Xu
Theranostics online date 2019-6-25; doi:10.7150/thno.36505; in press
[Author manuscript]

Nanotopography-based lymphatic delivery for improved anti-tumor responses to checkpoint blockade immunotherapy
Sunkuk Kwon, Fred Christian Velasquez, John C. Rasmussen, Matthew R. Greives, Kelly D. Turner, John R. Morrow, Wen-Jen Hwu, Russell F. Ross, Songlin Zhang, and Eva M. Sevick-Muraca
Theranostics online date 2019-6-25; doi:10.7150/thno.35280; accepted
[Author manuscript]

Dual-Targeted Gold Nanoprism for Recognition of Early Apoptosis, Dual-Model Imaging and Precise Cancer Photothermal Therapy
Weiwei Zhang, Xiaoyuan Ding, Hao Cheng, Chenyang Yin, Jing Yan, Zhipeng Mou, Weiyun Wang, Danxi Cui, Cundong Fan, Dongdong Sun
Theranostics online date 2019-6-25; doi:10.7150/thno.34755; in press
[Author manuscript]

TRAIL acts synergistically with iron oxide nanoclusters-mediated magneto- and photothermia
Hanene Belkahla, Eva Mazarío, Anouchka Plan Sangnier, John S. Lomas, Tijani Gharbi, Souad Ammar, Olivier Micheau, Claire Wilhelm, and Miryana Hémadi
Theranostics online date 2019-6-11; doi:10.7150/thno.36320; accepted
[Author manuscript]

Visualizing Autophagic Flux During Endothelial Injury with a Pathway-Inspired Tandem-Reaction Based Fluorogenic Probe
Yu Lei, Wenming Ren, Cheng-Kun Wang, Rong-Rong Tao, Huai-Jiang Xiang, Li-Li Feng, Yin-Ping Gao, Quan Jiang, Xin Li, Youhong Hu, Feng Han
Theranostics online date 2019-6-11; doi:10.7150/thno.33867; accepted
[Author manuscript]

Tumor-derived DNA from pleural effusion supernatant as a promising alternative to tumor tissue in genomic profiling of advanced lung cancer
Lin Tong, Ning Ding, Xiaoling Tong, Jiamin Li, Yong Zhang, Xiaodan Wang, Xiaobo Xu, Maosong Ye, Chun Li, Xue Wu, Hairong Bao, Xin Zhang, Qunying Hong, Yuanlin Song, Yang W. Shao, Chunxue Bai, Jian Zhou, Jie Hu
Theranostics online date 2019-6-19; doi:10.7150/thno.34070; in press
[Author manuscript]

Visualization and quantification of in vivo homing kinetics of myeloid-derived suppressor cells in primary and metastatic cancer
Sabrina H. L. Hoffmann, Dorothea I. Reck, Andreas Maurer, Birgit Fehrenbacher, Jaclyn E. Sceneay, Marilena Poxleitner, Hasan H. Öz, Walter Ehrlichmann, Gerald Reischl, Kerstin Fuchs, Martin Schaller, Dominik Hartl, Manfred Kneilling, Andreas Möller, Bernd J. Pichler and Christoph M. Griessinger
Theranostics online date 2019-6-11; doi:10.7150/thno.33275; in press
[Author manuscript]

Ultrasound-mediated cavitation enhances the delivery of an EGFR-targeting liposomal formulation designed for chemo-radionuclide therapy
Eloise Thomas, Jyothi U. Menon, Joshua Owen, Irini Skaripa-Koukelli, Sheena Wallington, Michael Gray, Christophoros Mannaris, Veerle Kersemans, Danny Allen, Paul Kinchesh, Sean Smart, Robert Carlisle, Katherine A. Vallis
Theranostics online date 2019-6-11; doi:10.7150/thno.34669; in press
[Author manuscript]

Focused ultrasound activation of voltage-gated calcium channels requires depolarizing TRPC1 sodium currents
Scott R. Burks, Rebecca M. Lorsung, Matthew E. Nagle, Tsang-Wei Tu, Joseph A. Frank
Theranostics online date 2019-5-11; doi:10.7150/thno.33876; accepted
[Author manuscript]

Flow cytometry-based FRET identifies binding intensities in PPARγ1 protein-protein interactions in living cells
Verena Trümper, Andreas von Knethen, Annegret Preuß, Eugeny Ermilov, Steffen Hackbarth, Laura Kuchler, Sandra Gunne, Anne Schäfer, Tobias Bornhütter, Bernhard Brüne, Beate Röder, Michael Schindler, Michael J. Parnham and Tilo Knape
Theranostics online date 2019-5-8; doi:10.7150/thno.29367; in press
[Author manuscript]

Heterologous and cross-species tropism of cancer derived extracellular vesicles
M. Garofalo, A. Villa, D. Crescenti, M. Marzagalli, L. Kuryk, P. Limonta, V. Mazzaferro, P. Ciana
Theranostics online date 2019-4-30; doi:10.7150/thno.34824; accepted
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been typeset by the journal and the content may change before final publication.